Bổ sung 19 nhiệm vụ vào Kế hoạch xây Bộ TT&TT điện tử đến năm 2020

Thứ sáu, 23/09/2016 10:49

Bộ TT&TT vừa ra quyết định phê duyệt danh mục 6 nhóm nhiệm vụ với 19 nhiệm vụ cụ thể được bổ sung vào Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ TT&TT điện tử giai đoạn 2016 - 2020.

20160923-Nam-3.jpg
Một trong những nhiệm vụ mới được Bộ TT&TT bổ sung, giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện từ năm 2016 - 2018 là xây dựng và cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức (Ảnh minh họa)
 
Quyết định 1629 phê duyệt bổ sung nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ TT&TT điện tử giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định 509 ngày 5/4/2016 của Bộ TT&TT do ngân sách bảo đảm, được Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng ký ban hành ngày 20/9/2016.
 
Theo danh mục các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch do ngân sách bảo đảm mới được phê duyệt, Bộ TT&TT bổ sung 19 nhiệm vụ vào Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ TT&TT điện tử giai đoạn 2016 - 2020 theo 6 nhóm, bao gồm: Xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Bộ TT&TT; Hoạt động Ban điều hành/ Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về CNTT; Thiết lập, vận hành, duy trì hạ tầng kỹ thuật Bộ điện tử;  Tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền; Thực hiện hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị.
 
Danh mục nhiệm vụ mới được bổ sung vào Kế hoạch cũng cho thấy, Trung tâm Thông tin là đơn vị được Bộ TT&TT giao chủ trì, đồng chủ trì nhiều nhiệm vụ bổ sung nhất, với tổng số 11/19 nhiệm vụ như: Xây dựng Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; Cập nhật, hướng dẫn, duy trì và giám sát triển khai Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; Quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng mạng WAN của Bộ; thiết lập bổ sung các kênh truyền từ trụ sở Bộ đến các cơ quan, đơn vị hiện chưa kết nối; Thực hiện quy hoạch, điều chỉnh và duy trì hoạt động các máy chủ, các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin hiện có của các cơ quan, đơn vị  tập trung tại các Trung tâm dữ liệu dùng chung của Bộ; Nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Bộ TT&TT; Hoàn thiện hạ tầng CNTT tạo nền tảng phát triển Bộ TT&TT điện tử.
 
Bên cạnh đó, Trung tâm thông tin cũng được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ: Kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành với Văn phòng Chính phủ; Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị lên Cổng thông tin điện tử của Bộ, liên thông với Cổng thông tin một cửa của Quốc gia, Cổng dịch  vụ công quốc gia; Kết nối, chia sẻ thông tin từ trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, hệ thống điều hành, tác nghiệp nội bộ của các đơn vị với Cổng thông tin điện tử của Bộ.
 
Đối với 2 nhiệm vụ: Hoạt động Ban điều hành/ Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về CNTT; và Tuyên truyền ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT điện tử, Kiến trúc Chính phủ điện tử,  Bộ TT&TT giao trách nhiệm cho Cục Tin học hóa và Trung tâm thông tin đồng chủ trì  thực hiện.
 
Đồng thời, Cục Tin học hóa còn chịu trách nhiệm chủ trì triển khai việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng CNTT.
 
Cùng với việc nêu rõ nhiệm vụ duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các đơn vị sẽ do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện trong suốt giai đoạn 2016 - 2020, Bộ TT&TT cũng phân công cụ thể các đơn vị gồm Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng công nghiệp in, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc hoạt động ứng dụng CNTT của các đơn vị này.
 
Cũng tại quyết định nêu trên, đối với mỗi nhiệm vụ được bổ sung, ngoài việc giao trách nhiệm chủ trì cho đơn vị cụ thể, Bộ TT&TT cũng quy định thời gian và nguồn kinh phí để thực hiện.
 
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ TT&TT điện tử giai đoạn 2016 - 2020 được Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt đầu tháng 4/2016 nhằm đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ TT&TT để: Rút ngắn quy trình và giảm thời gian, chi phí xử lý công việc, đẩy mạnh tính hiệu lực, hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ của các đơn vị thuộc Bộ; Quản lý, cung cấp đầy đủ, đúng quy định thông tin và dịch vụ công chất lượng cao theo hướng sử dụng văn bản điện tử và xử lý các giao dịch, hồ sơ trên môi trường mạng. Qua đó giảm số lần người dân, doanh nghiệp phải đến thực hiện trực tiếp thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, thúc đẩy hoạt động giám sát hoạt động quản lý nhà nước.
 
Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu thực hiện đầy đủ, thành công các nhiệm vụ, giải pháp giao cho Bộ TT&TT tại Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định 1819 ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
 
Trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 8 của Bộ TT&TT diễn ra ngày 6/9/2016, cùng với việc thêm một lần nữa nhấn mạnh rằng Bộ TT&TT phải là Bộ ứng dụng mạnh về CNTT, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn giao Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số phối hợp với Trung tâm thông tin xây dựng đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Bộ TT&TT. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính nghiên cứu, tập trung nguồn lực cho công tác ứng dụng CNTT tại Bộ.
 
Cũng tại hội nghị giao ban, với vai trò người được Bộ trưởng phân công phụ trách trực tiếp lĩnh vực CNTT, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đề nghị Trung tâm thông tin và Cục tin học hóa phối hợp triển khai đợt kiểm tra toàn diện công tác ứng dụng CNTT tại Bộ TT&TT trong tháng 10/2016, trong đó tập trung kiểm tra, đánh giá tại các đơn vị quan trọng, đòi hỏi việc ứng dụng CNTT phải cao, qua đó có báo cáo Bộ trưởng về hiện trạng công tác ứng dụng CNTT tại Bộ. “Bộ chúng ta là Bộ quản lý nhà nước về CNTT, do đó không có lý do gì mà chúng ta lại tụt hậu về ứng dụng CNTT”, Thứ trưởng nói.
 
Hữu Đặng (Sở TT&TT Hải Dương)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top