Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT

Thứ bảy, 30/10/2021 14:56

Sáng ngày 5/8/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức cuộc họp của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tham gia họp từ xa còn có lãnh đạo Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

2021118-u5.jpeg

Được biết, ngày 16/6/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 2688/QĐ-BNN-TCCB về Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại cuộc họp, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chuyển đổi số đã báo cáo những công việc đã thực hiện trong thời gian qua kể từ ngày Ban chỉ đạo được thành lập. Đến nay, Ban chỉ đạo cũng đã thực hiện được một số công việc phục vụ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp như tổ chức các hội thảo liên quan, nâng cấp hạ tầng một số phòng họp, xây dựng trang tin riêng…

Dự kiến từ nay đến hết năm 2021, Ban chỉ đạo sẽ phê duyệt và ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”, sau đó hoàn thiện nâng cấp hạ tầng một số phòng họp, rà soát và đồng bộ hệ thống dữ liệu, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Phú Tiến, Cục phó Cục Tin học hóa, Bộ TT-TT cũng đưa ra một số ý kiến đóng góp cho mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, cần có thông tin đánh giá hiện trạng cụ thể hơn về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các lĩnh vực của ngành nông nghiệp. Từ đó, vạch ra mục tiêu cụ thể, rõ nét và chi tiết hơn trong mục tiêu chuyển đổi số trong từng lĩnh vực.

“Để chuyển đổi số hiệu quả, cần xác định cái gì cần làm trước thì chúng ta phải làm trước. Đó là những gì dùng chung, những gì chia sẻ, những yếu tố nền tảng. Bên cạnh đó cần đánh giá kèm tính hiệu quả, cái gì hiệu quả nhiều thì làm sớm”, ông Nguyễn Phú Tiến chia sẻ với hội nghị.

Ngoài ra, đại diện Bộ TT-TT cũng kiến nghị Bộ trưởng Lê Minh Hoan có thêm chỉ đạo để có định hướng rõ nét hơn về chuyển đổi số trong toàn ngành nông nghiệp. Từ đó đưa ra một tầm nhìn, quan điểm xuyên suốt cho toàn ngành.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, chuyển đổi số sẽ góp phần chuyển đổi quản trị trong nông nghiệp.

Do đó, Bộ NN-PTNT sẽ tham khảo ý kiến của các đơn vị, đặc biệt là Bộ TT-TT để quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Theo đó, đề nghị Bộ TT-TT mở lớp đào tạo phổ biến kiến thức về CNTT cho các cán bộ chủ chốt của Bộ NN-PTNT.

“Ngoài ra, tôi đã đề nghị Bộ TT-TT cử chuyên gia sang Bộ NN-PTNT khảo sát, đánh giá về hiện trạng hạ tầng CNTT của Bộ, xác định cái gì cần đầu tư, cái gì đầu tư trước, cái gì đầu tư sau, tránh lãng phí”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Bộ trưởng cũng đề nghị các Thứ trưởng tổ chức họp với các đơn vị của Bộ để làm rõ về vấn đề chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu nhằm tăng cường hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ.

Theo mard.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top