Bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên Tổng Công ty viễn thông MobiFone

Thứ năm, 29/01/2015 13:07

Ngày 29/01/2015, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty viễn thông MobiFone.

img

Thứ trưởng Lê Nam Thắng trao Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty viễn thông MobiFone 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Tuấn – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty Thông tin di động và bà Phan Thị Hoa Mai – Trưởng phòng Tài chính kế toán, kế toán trưởng Công ty Thông tin di động giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty viễn thông MobiFone.
 
Với việc bổ nhiệm mới này, Thứ trưởng Lê Nam Thắng mong rằng đây sẽ là điều kiện để MobiFone hoàn thành thắng lợi kế hoạch, chiến lược kinh doanh, giữ vững vị thế trên thị trường và hoàn thành mọi nhiệm vụ đặt ra.
 
Cùng ngày, tại Hội nghị điển hình tiên tiến của MobiFone, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã biểu dương và đánh giá cao các thành tích, kết quả đạt được của MobiFone trong công tác thi đua khen thưởng nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Những thành quả này là cơ sở để MobiFone tiếp tục phát huy sức mạnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác trong giai đoạn tới.
 
img
 
Thứ trưởng Lê Nam Thắng phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến
 
Thứ trưởng nhấn mạnh, giai đoạn 2015 – 2020 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông nói chung, cũng như của Tổng Công ty viễn thông MobiFone nói riêng. Đây là thời điểm Tổng Công ty phải thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp, đồng thời tiến hành cổ phần hóa theo đúng lộ trình để tạo thế và lực phát triển trong giai đoạn mới, trở thành một trong ba doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường viễn thông theo đúng Quy hoạch phát triển viễn thông đến 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó thời gian tới, Tổng Công ty cần quán triệt, thực hiện tốt các nội dung: Cấp ủy Đảng và người đứng đầu từng đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra giám sát, ngăn ngừa tiêu cực, tránh tình trạng khen tràn lan, không thực chất; Tiếp tục quán triệt tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng…; Thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, hình thức và đề cao tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua; quan tâm việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Tổng Công ty; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.
 
img
 
Thứ trưởng Lê Nam Thắng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Tung
 
MobiFone cho biết,  thời gian qua công tác thi đua khen thưởng đã được gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Các phong trào thi đua đã động viên và tập hợp được sức mạnh tập thể, phát huy được sức sáng tạo của đông đảo cán bộ công nhân viên, trở thành động lực, biện pháp quản lý hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh của MobiFone. Công tác khen thưởng đã được thực hiện kịp thời, bình xét công khai, công bằng và dân chủ, do đó đã có tác dụng động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.
 
Tuy nhiên, việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thực hiện thường xuyên, liên tục; chủ yếu mới được quan tâm khi đến kỳ sơ kết, tổng kết. Việc khen thưởng cho cá nhân người lao động trực tiếp sản xuất tuy đã được quan tâm hơn trước, nhưng tỷ lệ khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn nhiều, nhất là khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước.
 
Thời gian tới, các phong trào thi đua của Tổng Công ty viễn thông MobiFone cần tạo sự phát triển sâu rộng, góp phần để MobiFone thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 MobiFone đạt doanh thu trên 100.000 tỷ đồng, tốc độ tăng doanh thu bình quân hàng năm ở mức trên 21%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân hàng năm trên 4%/năm, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động./.

img

Bùi Giang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top