Bộ Công thương đẩy mạnh cải cách hành chính mở lối cho doanh nghiệp và người dân

Thứ năm, 30/09/2021 21:20

Là một trong những Bộ có Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 nằm trong nhóm 2, từ trên 80% đến dưới 90%, ngành Công thương đã và đang có những động thái tích cực trong ứng dụng CNTT để cải cách hành chính, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính công nhằm mở lối cho doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế.

Rà soát thủ tục hành chính để cắt giảm và đơn giản hóa

Mặc dù là Bộ ngành đầu tiên ban hành văn bản quy phạm pháp luật riêng về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính – từ năm 2018 (Thông tư số 18/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2018 (thay thế Thông tư số 11/2014/TT-BCT), nhưng theo Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 (Par Index), Bộ Công thương chỉ nằm trong nhóm 2. Có lẽ vì vậy mà ngay từ những tháng đầu năm 2021, Bộ đã tập trung ưu tiên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, Bộ Công thương đã chủ động triển khai rất nhiều giải pháp, đổi mới một cách hiệu quả phương thức hoạt động, tạo nên sự thay đổi rõ nét trong đơn giản hóa TTHC, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến. Tính đến thời điểm tháng 6/2021, 297 TTHC cấp Trung ương, thuộc phạm vi quản lý của Bộ, đã triển khai xong Dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 trở lên, trong đó 61 Dịch vụ công được thực hiện ở mức độ 4, 176 Dịch vụ công ở mức độ 3. Số lượng các doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ công của Bộ Công thương qua địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn cũng lên tới 36.000. Tổng số hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến 6 tháng đầu năm 2021 là 627.673 hồ sơ, tương ứng hơn 99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ. Hiện tại, cũng đã có tới 17 nhóm Dịch vụ công trực tuyến của Bộ kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia (VNSW).

20211006-pg6.jpg

Luôn lấy phương châm người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Bộ đã và đang chủ động lựa chọn những Dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ có số lượng hồ sơ lớn, có tác động trực tiếp người dân, doanh nghiệp để đưa lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tổng số hồ sơ thực hiện trên VNSW trong 6 tháng đầu năm 2021 là 142.700 hồ sơ. Hai nhóm Dịch vụ công rất quan trọng với doanh nghiệp là Cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi và Đăng ký hoạt động khuyến mại cũng đã được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hai nhóm này có số lượng hồ sơ trực tuyến lớn nhất, với khoảng 30.000 doanh nghiệp khai báo theo hình thức trực tuyến, đang được thực hiện rất thành công tại Bộ. Đặc biệt, thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại, mặc dù đã được phân cấp về các địa phương, Bộ cũng tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ làm đầu mối, triển khai thủ tục này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chỉ khai báo một lần duy nhất cho tất cả các tỉnh trên toàn quốc, kết nối, liên thông dữ liệu điện tử đến các Hệ thống một cửa điện tử của các tỉnh.

Hiện tại và trong tương lai gần, Bộ Công thương tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại dưới dạng điện tử với các nước trong khu vực cộng đồng kinh tế, tuân thủ các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2021, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để kết nối thêm 3 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đó là Cấp mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ, khai báo nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Phối hợp với các Bộ, ngành hỗ trợ doanh nghiệp

Không chỉ dừng lại ở đơn giản hóa TTHC, Bộ Công thương còn đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các Bộ, ngành khác để cùng nhau tạo điều kiện tốt nhất trong TTHC đối với doanh nghiệp và người dân.

Năm 2021, Bộ cũng có thêm một bước tiến mới trong việc phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kết nối và trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cho hàng hóa xuất khẩu được sản xuất tại nước đó. Giấy chứng nhận phải tuân thủ theo quy định của nước xuất khẩu và cả nước nhập khẩu theo quy tắc xuất xứ. Mục đích của Giấy là chứng minh hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp về thuế quan và các quy định khác của pháp luật về Xuất nhập khẩu của cả hai nước: nhập khẩu và xuất khẩu) điện tử với 9 nước bao gồm: Bruinei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan. Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công tác thống kê, xúc tiến đầu tư, thương mại, cũng như việc thực hiện Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Quy hoạch,... Trong buổi làm việc tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề cập đến vấn đề áp dụng CNTT vào xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Bộ trưởng cho biết: "Đây sẽ là mô hình hợp tác mẫu giữa các Bộ, ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Thỏa thuận hợp tác sẽ là cơ sở để hai bên trao đổi, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thuộc chức năng, nhiệm vụ của hai Bộ".

Cắt giảm điều kiện đầu tư mở lối cho người dân

Bộ Công thương đã ban hành nhiều Nghị định liên quan đến các lĩnh vực nhằm mở lối cho các doanh nghiệp và người dân trên con đường làm giàu cho bản thân và xã hội bằng việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh.

Hàng loạt các Nghị định được ban hành như Nghị định 08/2018/NĐ-CP và 09, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, tính đến thời điểm hiện nay, Bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 880 điều kiện trong tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm hơn 70%). Nhiều điều kiện kinh doanh được cắt giảm trong các lĩnh vực như an toàn thực phẩm ô tô, kinh doanh thuốc lá, rượu, hóa chất, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh gas, điện, khí, khoáng sản… có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Theo kế hoạch đến cuối năm 2021, Bộ Công thương sẽ thực hiện chủ trương cắt giảm và đơn giản hóa những quy định không cần thiết, bất hợp lý trong các văn bản hiện hành để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, mở lối đi rộng hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển. Để biến điều đó thành hiện thực, Bộ sẽ tiếp tục rà soát và xây dựng lộ trình phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành cho giai đoạn 2021-2025. Bộ sẽ trung thành với nguyên tắc lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

theo ictvietnam.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top