Bộ Công Thương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 với thủ tục cấp trung ương

Thứ sáu, 12/08/2016 16:54

Bộ Công Thương thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 100% thủ tục hành chính thực hiện ở cấp Trung ương, bảo đảm nâng cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính thực hiện ở cấp trung ương tùy thuộc vào tính khả thi và hạ tầng CNTT.

20160812-pg14.jpg
 
Theo Thông tư 05/2016/TT-BCT, Bộ Công Thương cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ www.moit.gov.vn.
 
Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương được thực hiện theo trình tự: cấp tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến; khai báo hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; xử lý hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính và trả kết quả.
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Công Thương có quyền đề nghị cấp tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ www.moit.gov.vn.
 
Thông tin cơ bản để tổ chức, cá nhân đề nghị cấp tài khoản bao gồm tên doanh nghiệp, mã số thuế, thư điện tử, bản chụp giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chữ ký điện tử của tổ chức, cá nhân đó và các thông tin chứng minh đáp ứng đủ điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có liên quan.
 
Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định, Cục Thương mại điện tử và CNTT phối hợp với đơn vị liên quan có trách nhiệm phê duyệt và cấp tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân.
 
Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập và khai báo hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính có chữ ký điện tử của tổ chức, cá nhân đó theo định dạng và mẫu được cung cấp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến...
 
Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, các đơn vị xử lý hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính tiến hành xử lý hồ sơ theo thời gian tương ứng quy định tại các văn bản có quy định thủ tục hành chính liên quan và thông báo kết quả phê duyệt hoặc không phê duyệt hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký hoặc qua tài khoản truy cập hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được cấp. Trường hợp hồ sơ không được phê duyệt phải nêu rõ lý do.
 
Bộ Công Thương có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 
Thông tư 05 có hiệu lực từ ngày 20/7/2016.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top