Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp

Thứ ba, 23/11/2021 16:27

Sáng 23/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021-2026 và tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới. Tham dự Lễ ký có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng, GS,TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

20211123-l10.jpg

Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 (Ảnh: Lê Tú).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công tác lý luận Công an nhân dân thời gian qua đã đóng góp vào thành tựu bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức của ngành Công an nói riêng, công tác lý luận, tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung về chiến lược an ninh quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021-2026 quy định cụ thể phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trao đổi thông tin, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Các tham luận tại hội nghị đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 05 của Bộ Công an, công tác lý luận Công an nhân dân đã có những bước phát triển mới, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Lý luận Công an nhân dân đã bổ sung, phát triển trên hầu khắp các lĩnh vực: Bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật Công an nhân dân; xây dựng pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Nhiều vấn đề mang tầm chiến lược đã được nghiên cứu, tổng kết, phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, làm cơ sở khoa học để tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định, ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự…

Kết luận hội nghị, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh, thực tiễn đòi hỏi công tác lý luận Công an nhân dân tiếp tục phải đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tập trung nghiên cứu phát triền lý luận an ninh, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội… phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thường xuyên tổng kết và dự báo tình hình, phát triển lý luận về từng lĩnh vực, luận giải những vấn đề mới, những vấn đề thưc tiễn mới nảy sinh; tăng cường đào tạo cán bộ, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho nghiên cứu khoa học; gắn lý luận với thực tiễn, mở rộng nghiên cứu cả trong và ngoài ngành; đẩy mạnh cơ chế đặt hàng trong nghiên cứu khoa học; nghiên cứu phát triển lý luận Công an nhân dân tổng thể, chiến lược tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2035 nhằm giải quyết căn bản những vấn đề đặt ra trong từng giai đoạn.

Tăng cường phối hợp nghiên cứu lý luận giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ban, ngành liên quan; mở rộng hợp tác quốc tế nhằm trao đổi, quảng bá kinh nghiệm tốt của Việt Nam, tiếp thu tri thức bảo vệ an ninh trật tự của các nước, góp phần vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực và thế giới.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top