Bình Thuận tuyên truyền an ninh mạng bằng chatbot, mạng xã hội

Thứ bảy, 27/11/2021 19:00

Theo đề án tuyên truyền an ninh mạng cho thế hệ trẻ ở Bình Thuận, hình thức cần đổi mới, kết hợp với hình thức trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống chatbot.

 Ngày 24/11/2021, UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định 3250, phê duyệt Đề án Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Theo quan điểm chỉ đạo của Đề án, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng cho mỗi cá nhân, tổ chức là yếu tố then chốt, góp phần tạo dựng một không gian mạng an toàn, an ninh, bền vững.

20211213-pg12.jpg

UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an ninh trên không gian mạng là trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng.

Hình thức tuyên truyền cần đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thông với hình thức trực tuyến, áp dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống tương tác tự động (chatbot) để triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách chủ động, thông minh; các biện pháp tuyên truyền được phối hợp linh hoạt, tận dụng ưu thế của mạng xã hội.

Bình Thuận cũng khuyến khích thu hút các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tận dụng sự tham gia có trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, các mạng xã hội nhằm tạo ra sự lan tỏa, kết nối đa kênh, đa nền tảng, thúc đẩy thay đổi nhận thức về an ninh trên không gian mạng của người sử dụng.

 

theo ictnews.vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top