Bình Thuận: Tập huấn công tác phát ngôn và thông tin đối ngoại năm 2011

Thứ hai, 08/08/2011 08:57

Trong hai ngày 4 - 5/8/2011 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn Công tác phát ngôn và Thông tin đối ngoại năm 2011 nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản cho những người làm công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí của đội ngũ những người làm công tác phát ngôn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

img

Chương tình tập huấn này nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 2501/KH-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện thực hiện Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thành Tâm - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, PCT UBND tỉnh. Các báo cáo viên thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ TT&TT, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Thông qua hội nghị này, đ/c Phó Chủ tịch tỉnh hy vọng những người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng hiểu rõ hơn về quyền, trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, phản hồi thông tin; nhằm tạo sự gắn bó mật thiết, đồng hành giữa các tổ chức, cá nhân với báo chí để cùng hướng tới mục tiêu chung là tuân thủ pháp luật và định hướng dư luận.

Ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo đến hội nghị tình hình thực hiện quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và công tác thông tin đối ngoại ở địa phương. Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định số 70/2008/QĐ-UBND, ngày 22/8/2008 về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 2501/KH-UBND ngày 01/6/2011 về triển khai thực hiện Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại. Để cung cấp thông tin cho báo chí, Sở TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội nhà báo tỉnh thường xuyên tổ chức giao ban báo chí định kỳ hàng quý. Về công tác thông tin đối ngoại, UBND tỉnh đã xây dựng trang thông tin điện tử cung cấp thông tin kịp thời các hoạt động của các cơ quan trong tỉnh. Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cũng có nhiều tin bài phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại...

Thu Lan
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top