Bình Phước: Tổng kết Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên

Thứ ba, 14/06/2016 11:21

Chiều ngày 13/6/2016, Sở TT&TT Bình Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

20160614-ta3.jpeg

Toàn cảnh hội nghị

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011- 2020, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin.
 
Qua 03 năm tích cực triển khai thực hiện, Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2015 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho thanh niên trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức triển khai với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, qua đó kịp thời truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từng bước xây dựng thế hệ thanh niên Bình Phước phát triển toàn diện, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho thanh niên thời gian qua vẫn còn tồn tại, khó khăn. Một số cơ quan đơn vị nhận thức chưa đầy đủ, còn thiếu quan tâm, chỉ đạo dẫn đến kết quả triển khai thực hiện lồng ghép nội dung về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên còn thấp; việc phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, chưa đi vào những nội dung thiết thực liên quan đến học tập, lao động, nghề nghiệp và việc làm của thanh thiếu niên; kinh phí phân bổ riêng cho việc thực hiện Đề án của từng đơn vị chưa có nên việc phổ biến, tuyên truyền chủ yếu chỉ được tổ chức lồng ghép với các chương trình khác, do đó ảnh hưởng đến kết quả triển khai.
  
Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, khó khăn trong năm qua, trong giai đoạn 2016 – 2020, Hội nghị đã xác định việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong thời gian tới, trong đó cần tập trung tăng cường phối hợp giữa đơn vị liên quan trong việc tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên trên địa bàn tỉnh; các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên cần được triển khai thường xuyên, thực chất, có kế hoạch, có mục đích rõ ràng; tiếp tục định hướng thông tin tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên trên địa bàn tỉnh; đa dạng hóa hơn nữa các hình thức tuyên truyền, trong đó tập trung phát huy ưu thế của công tác tuyên truyền miệng đến đối tượng đặc thù là thanh niên.
 
20160614-tq4.JPG                       
 
Tập thể được nhận Bằng khen UBND tỉnh
 
Dịp này, UBND tỉnh Bình Phước đã trao Bằng khen cho 04 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh./.
Sở TT&TT Bình Phước
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top