Bình Phước: Phát động chiến dịch 92 ngày đêm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số

Thứ tư, 31/08/2022 02:20

Ngày 01/6/2022, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về việc triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số” từ ngày 01/6 đến ngày 31/8/2022.

20220602-ta15.jpg

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó tập trung định hướng quan trọng: “Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị”. Đồng thời giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến tới từng cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022, hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu phát triển Chính phủ số trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định việc thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến là một nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên hàng đầu, có yếu tố quyết định cho công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ thời gian; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm.

Mục tiêu đặt ra là đến ngày 02/9/2022, toàn tỉnh phải đạt: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%; Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện; Tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 50%; Giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính - 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, không để hồ sơ chuyển qua trạng thái Quá hạn. Nếu có phát sinh hồ sơ quá hạn thì phải có văn bản xin lỗi (phải gửi văn bản xin lỗi trước thời điểm hết hạn giải quyết ít nhất 01 ngày, đồng thời có thời hạn giải quyết trong văn bản xin lỗi).

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Ban hành và gửi Kế hoạch, chương trình hành động về UBND tỉnh trước ngày 07/6/2022.

Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo cho Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh về tiến độ triển khai, kết quả thực hiện của từng sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố với tần suất 02 ngày/1 lần, thời điểm báo cáo: trước 17h00. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ tổng kết Chiến dịch vào ngày 01/9/2022.

Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, phần mềm Dịch vụ công đáp ứng được các yêu cầu để triển khai số hóa đầu vào và kết quả đầu ra của thủ tục hành chính; lưu trữ kho dữ liệu cá nhân để sử dụng các dịch vụ công tiếp theo, chuẩn bị các phương án đảm bảo để triển khai chữ ký số cá nhân rộng rãi để người dân biết và sử dụng với nguyên tắc thuận tiện, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh chỉnh sửa bản chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá trách nhiệm Người đứng đầu năm 2022 theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số.

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top