Bình Phước: Chiến dịch “92 ngày đêm, tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến”

Thứ sáu, 09/06/2023 07:57

Ngày 05/6/2023, tại Hà Nội, Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số đã họp phiên chuyên đề về “Thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến”để nâng cao chất lượng cung cấp và hiệu quả sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã trình bày tham luận “Chiến dịch 92 ngày đêm, Tổ công nghệ số cộng đồng (TCNSCĐ) đi từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến”.

Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu bài trình bày của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh.

20230608-pg15.jpg

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước 

1. Lý do tổ chức chiến dịch và mục tiêu đề ra

Trước thực trạng về các chỉ tiêu của dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh đạt thấp so với cả nước và so với chỉ tiêu giao phấn đấu, cụ thể: (1)Tỷ lệ DVC phát sinh hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh là 27,2%; (2) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 21,62%;(3)Tỷ lệ hồ sơ quá hạn còn cao là 3,78; (4)Tỷ lệ số hóa hồ sơ mới chỉ đạt khoảng 20%; (5) Báo cáo của các cơ quan hành chính nhà  nước trực tuyến còn thấp.

UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch số 170 triển khai chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm từ 01/6/2022 - 31/8/2022 nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số.

Mục tiêu:đến Ngày Quốc khánh 02/9/2022, toàn tỉnh phải đạt tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ đạt 80%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 100%; 100% hồ sơ, TTHC được giải quyết đúng hạn, không để hồ sơ chuyển qua trạng thái quá hạn; trên 50% báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến trên 50%.

2. Cách làm

Để triển khai thực hiện kế hoạch trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các huyện thị, thành phố thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp như:

- Thành lập và giao nhiệm vụ cho từng thành viên TCNSCĐ (111/111 tổ cấp xã, 843/843 tổ thôn ấp, với 7.642 thành viên đồng loạt tham gia chiến dịch). Tăng cường lực lượng đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh THPT là chủ công, nòng cốt, vì lực lượng này có kiến thức, tiếp thu nhanh về công nghệ thông tin, các ứng dụng, phần mềm, có sức khỏe, tinh thần xung kích, tình nguyện.

- Tổ chức tập huấn cho các tổ CNSCĐ: Tỉnh đã tổ chức 12 lớp ( tỉnh 01 lớp trực tuyến và  11 lớp trực tiếp/11/11/ huyện, thị xã, thành phố; với hơn 9.000 lượt cán bộ tham gia) tập huấn kỹ năng số, sử dụng các nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến để thành viên tổ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn từng người dân sử dụng DVC trực tuyến và các ứng dụng khác.

20230609-pg20-BP.jpg

Bà Trần Tuyết Minh tại Hôi nghị tổng kết Chiến dịch  "92 ngày đêm, tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến” 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện hằng tuần, tổ chức hội nghị sơ kết cấp tỉnh đến cấp xã hằng tháng bằng hình thức trực tuyến để nắm bắt tiến độ thực hiện của các đơn vị, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn của cơ sở. Các cấp thành lập nhóm Zalo “Chiến dịch 92 ngày đêm” gồm các thành viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương nhằm cập nhật thông tin, số liệu báo cáo, xử lý những vấn đề hàng ngày, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh. Cá nhân hoá trách nhiệm của từng giám đốc sở, chủ tịch UBND cấp huyện trong tiến độ công việc hàng tuần.

- Các thành viên TCNSCĐ thực hiện: “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn từng người dân sử dụng DVC trực tuyến và các ứng dụng khác như VneID của Đề án 06, Binh Phuoc Today, VssID, Sổ sức khỏe điện tử… Ngoài ra, thành viên TCNSCĐ còn phân công lực lượng tham gia “tiếp sức hướng dẫn” tại bộ phận một cửa cấp xã, trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp tỉnh.

- Vận động các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tặng điện thoại thông minh cho thanh niên tình nguyện tuyên truyền DVC trực tuyến (vận động được 900 chiếc Smartphone với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng).

3. Kết quả

Kết thúc triển khai Chiến dịch, một số kết quả đạt được rất tốt như:

- Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ tại: Cấp tỉnh (các sở, ban, ngành) 99,52% ( vượt 19,52% so với mục tiêu); Bộ phận một cửa cấp huyện 96,39% (vượt 16,39% so với mục tiêu); Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện 87,97% (vượt 7,97% so với mục tiêu); Bộ phận một cửa cấp xã 98,86% (vượt 18,86% so với mục tiêu).

- Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến của Chiến dịch được hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch đề ra: Cấp tỉnh (các sở, ban, ngành) trước 82,89, sau đạt 99,48% ; Bộ phận một cửa cấp huyện trước 49,94%, sau đạt 99,85% ; Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trước đạt 15,13%, sau đạt 95,68%%; Bộ phận một cửa cấp xã trước đạt 87%, sau đạt 97,26% .

- Về công tác số hóa hồ sơ, trước Chiến dịch đạt 20%, sau Chiến dịch tỷ lệ này đối với cấp tỉnh là 98,05%.

 - Trên 50% cơ quan hành chính nhà nước gửi báo cáo bằng hình thức trực tuyến.

Các kết quả trên được duy trì đến nay, trong đó có các tỷ lệ đạt cao hơn khi kết thúc Chiến dịch như: Tỷ lệ DVC phát sinh hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh: Cấp tỉnh: 100% DVC đều phát sinh hồ sơ trực tuyến toàn trình và một phần. Các chi nhánh VPĐK Đất đai: đạt 97,6%. Cấp huyện, xã: đạt 99,8%.

- Có 01 mục tiêu xấp xỉ đạt là tỷ lệ hồ sơ trực tuyến giải quyết đúng hạn, trước chiến dịch số trễ hạn là 3,78%, sau chiến dịch kéo giảm còn 0,5%.

4. Bài học kinh nghiệm

-Một, Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số nói chung, DVC trực tuyến nói riêng cần có sự đồng thuận từ tỉnh đến cơ sở; có sự quyết liệt, gương mẫu, sáng tạo, đi đầu của người đứng đầu các cấp; cần phát huy sự trợ giúp tích cực của các TCNSCĐ. Việc Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng là rất cần thiết, phát huy hiệu quả trên thực tế.

- Hai, Cần huy động các nguồn lực xã hội hóa như: hỗ trợ điện thoại thông minh;  tiền điện thoại, biểu dương, khen thưởng kịp thời cho những thành viên tham gia TCNSCĐ, để họ yên tâm cống hiến trong hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

- Ba, Thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng (trực tiếp và trực tuyến) cho các thành viên TCNSCĐ để nâng cao kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ hướng dẫn.

- Bốn, Để chuyển đổi số thành công thì mỗi người dân phải trở thành công dân số. Ngoài lực lượng TCNSCĐ trực tiếp tham gia tuyên truyền, hướng dẫn thì cần có sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, đài truyền thanh cơ sở để nâng cao nhận thức người dân./. 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top