Bình Phước bổ sung 'lá chắn' cho máy trạm

Thứ ba, 07/12/2021 23:04

Trong mục tiêu tổng quát đến năm 2025, huyện Phú Riềng đề cập đến quản lý và đảm bảo an ninh, an toàn các giao dịch trên không gian mạng.

 Ngày 3/11, Ban Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025 huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đã tổ chức họp thành viên để thông qua Chương trình hành động của huyện về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số.

Theo Cổng thông tin điện tử binhphuoc.gov.vn, Phú Riềng đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025 cơ bản hình thành chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đồng thời quản lý và đảm bảo an ninh, an toàn các giao dịch trên không gian mạng.

20211208-pg6.png

Trong khi đó cũng ở phía Nam, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 3639 về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, nhằm phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin mạng.

Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 hướng đến những mục tiêu cụ thể như 100% nhân sự chuyên trách CNTT và an toàn thông tin tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.

Thêm vào đó, 100% thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng được đào tạo hằng năm, được bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu; 100% lãnh đạo các cấp ở Tây Ninh sẽ được truyền thông các kiến thức về quản lý, nhận thức và tầm quan trọng của về an toàn thông tin.

 
theo ictnews.vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top