Bình Định: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện

Thứ năm, 11/11/2010 15:54

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2010 của chủ tịch UBND tỉnh, ngày 09/11/2010, tại Thành phố Quy Nhơn, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện cho trên 100 đại biểu là thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Lãnh đạo UBND, Phòng VHTT, Đài truyền thanh các huyện, thành phố; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

img

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về sự cần thiết phải ban hành Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện; những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Tần số vô tuyến điện như: hình thức cấp phép Tần số vô tuyến điện theo cơ chế thị trường thông qua việc thi tuyển, đấu giá quyền sử dụng tần số, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng trong trường hợp cấp phép bằng phương thức đấu giá; các quy định về việc tuân thủ các quy chuẩn an toàn bức xạ VTĐ và yêu cầu kiểm định các công trình phát sóng VTĐ trước khi đưa vào sử dụng, quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý, trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu, trách nhiệm của người sử dụng trong vấn đề bảo đảm an toàn bức xạ điện.

Những nội dung mới của Luật Viễn thông sẽ khuyến khích tư nhân tham gia phát triển hạ tầng viễn thông, tạo điều kiện và mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế trong kinh doanh viễn thông, đặc biệt đối với lĩnh vực thiết lập hạ tầng mạng; các quy định về công tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực viễn thông; về cải cách hành chính trong hoạt động quản lý viễn thông, việc cấp phép viễn thông được minh bạch và công khai hoá, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm thông qua việc bỏ bớt các thủ tục về đăng ký, thẩm tra dự án đầu tư; các hình thức phân bổ thi tuyển, đấu giá đối với các tài nguyên viễn thông có giá trị thương mại cao, nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ; về phổ cập dịch vụ viễn thông ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; về xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông...

Thông qua Hội nghị, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị thành viên hội đồng phổ biến pháp luật tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành, UBND, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của mình để cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ những nội dung chủ yếu của luật và nghiêm chỉnh chấp hành. Đối với Phòng Văn hoá Thông tin và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên lĩnh vực thông tin và truyền thông tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng quy định của luật.

Thu Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top