Biên dịch 2 loại kênh truyền hình nước ngoài

Thứ ba, 07/05/2013 09:52

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011. Theo đó, có 2 loại kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền phải được biên dịch.

img

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Theo Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011, việc biên dịch được thực hiện tùy theo loại kênh chương trình nước ngoài.
 
Cụ thể, có 4 loại kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền phải lược dịch, biên dịch: 1- Đối với kênh phim truyện: biên dịch 100% nội dung kênh chương trình; 2- Đối với kênh tin tức: lược dịch 100% nội dung kênh chương trình; 3- Đối với kênh khoa học, giáo dục: biên dịch 100% nội dung chương trình tin tức; 4- Đối với kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp, kênh thể thao, ca nhạc: biên dịch 100% các chương trình tin tức, phóng sự, tài liệu.
 
Còn Quyết định 18a/2013/QĐ-TTg mới được ban hành chỉ quy định 2 loại kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền phải biên dịch gồm: 1-  Biên dịch 100% nội dung kênh chương trình phim truyện; 2- Biên dịch 100% các chương trình phóng sự, tài liệu của kênh tổng hợp, kênh giải trí tổng hợp, kênh thể thao, kênh ca nhạc.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định việc phân loại kênh chương trình truyền hình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.
 
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý gia hạn thực hiện việc biên tập, biên dịch đến 15/5/2013 đối với tất cả các kênh truyền hình nước ngoài trên hệ thống truyền hình trả tiền.
 
Hoàng Diên
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top