Bến Tre: Tập huấn Phương án Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ tư, 31/03/2021 10:10

Ngày 31/3/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh tổ chức lớp tập huấn Phương án Tổng điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 cho giám sát viên, quản trị viên cấp tỉnh, huyện trong toàn tỉnh, chuyên viên văn phòng các sở, ban, ngành tỉnh. Ông Nguyễn Văn Nhân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra CSHC năm 2021 tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo đến dự.

20210413-l4.png

Ông Nguyễn Văn Nhân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra CSHC năm 2021

tỉnh Bến Tre phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Trương Hùng)

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Nhân cho biết, lớp tập huấn Phương án Tổng điều tra CSHC năm 2021 (Điều tra CSHC 2021) được tổ chức nhằm cung cấp cho các giám sát viên, quản trị viên cấp tỉnh, huyện, chuyên viên văn phòng các sở, ban, ngành tỉnh kiến thức, kỹ năng cần thiết để sử dụng phần mềm thu thập thông tin cơ sở hành chính của Bộ Nội vụ, sử dụng hệ thống và quy trình giám sát của giám sát viên và quản trị viên để phục vụ Điều tra CSHC 2021.

20210413-l5.jpg

Đại biểu tham dự lớp tập huấn. (Ảnh: Trương Hùng)

Ông Nguyễn Văn Nhân đề nghị các chuyên viên và cán bộ dự tập huấn tập trung làm việc nghiêm túc để lớp tập huấn đạt mục đích kế hoạch đề ra. Đặc biệt, các giám sát viên, quản trị viên cấp huyện dự tập huấn cần chú ý thật kỹ vào quy trình nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu hành chính, phương pháp, kỹ thuật nhập liệu trên phần mềm thu thập thông tin, tránh sai sót để sau đó tập huấn, hướng dẫn lại cho cán bộ, chuyên viên ở cơ sở, đồng thời thực hiện tốt công tác Điều tra CSHC 2021.

Tại lớp tập huấn, thành viên Tổ thường trực Ban Chỉ đạo đã giới thiệu về Phương án Tổng điều tra CSHC năm 2021. Đồng thời, giới thiệu quy trình nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu hành chính; hướng dẫn sử dụng, nhập liệu phần mềm thu thập thông tin cơ sở hành chính của Bộ Nội vụ; hướng dẫn sử dụng hệ thống và quy trình giám sát của giám sát viên và quản trị viên cấp tỉnh, cấp huyện.

ID2021331104939807_31032021_2021331105044417.png
Thành viên Tổ thường trực Ban Chỉ đạo hướng dẫn các nội dung tại lớp tập huấn. (Ảnh: Trương Hùng)

Phương án Tổng điều tra CSHC năm 2021 (Điều tra CSHC 2021) được ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ Nội vụ. Theo đó, Điều tra CSHC 2021 được tiến hành nhằm mục đích thu thập thông tin về CSHC, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các CSHC, kết quả thu chi của CSHC ở nước ta nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối hành chính; bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP, GRDP và các chỉ tiêu khác; cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về CSHC cho các cuộc điều tra những năm tiếp theo,…

Đối tượng Điều tra CSHC 2021 bao gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính có sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Nội dung điều tra bao gồm các thông tin chung về các đơn vị hành chính (thông tin định danh, thông tin về lao động, thông tin về tài sản, thông tin về hoạt động, ứng dụng CNTT và hoạt động đổi mới sáng tạo), thông tin về các địa điểm trực thuộc và các sản phẩm, chi phí hoạt động/sản xuất kinh doanh của các địa điểm trực thuộc.

Thời gian tiến hành thu thập thông tin Điều tra CSHC 2021 diễn ra từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/4/2021.


 

 

https://bentre.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top