Bế mạc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

Thứ năm, 04/07/2013 13:42

Sáng nay 3/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam đã họp phiên cuối cùng và tiến hành lễ bế mạc.

img
Đại hội VI, Hội Nông dân Việt Nam

Tại phiên họp này, Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thi đua chủ yếu nhiệm kỳ 2013-2018; biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung…

Đại hội đã bầu 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 20 Ủy viên Thường vụ BCHTƯ Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Ông Nguyễn Quốc Cường được bầu lại làm Chủ tịch BCHTƯ Hội Nông dân Việt Nam. Các ông, bà: Nguyễn Duy Lượng, Lại Xuân Môn, Lều Vũ Điều, Nguyễn Hồng Lý được bầu làm Phó Chủ tịch.

Đại hội cũng đã thông qua 11 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013-2018. Nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả “Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới…

Là 1 trong số 122 đại biểu trúng cử vào BCH nhiệm kỳ này, ông Hoàng Hữu Độ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái bày tỏ: “Nghị quyết được Đại hội thông qua kỳ này là những nội dung hết sức tổng thể. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống thì đòi hỏi các cấp hội phải cụ thể hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chương trình hành động ở từng cấp, trên cơ sở định hướng chung cũng phải bám sát vào điều kiện thực tiễn ở cơ sở”.

Danh sách Ủy viên Thường vụ BCHTƯ Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

1. Ông Nguyễn Quốc Cường,  Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCHTƯ Hội NDVN khóa V.

2. Ông Nguyễn Duy Lượng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch BCHTƯ Hội NDVN khóa V.

3. Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch BCHTƯ Hội NDVN khóa V.

4. Ông Lều Vũ Điều, Ủy viên Đảng đoàn, Phó  Chủ tịch BCHTƯ Hội NDVN khóa V.

5. Bà Nguyễn Hồng Lý, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch BCHTƯ Hội NDVN khóa V.

6. Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên  Đảng đoàn, Ủy viên BTVTƯ Hội khóa V, Trưởng ban Tổ chức TƯ Hội NDVN.

7. Ông Nguyễn Văn Chính, Ủy viên BTVTƯ Hội khóa V, Trưởng ban Kinh tế TƯ Hội NDVN.

8. Ông Vũ Ngọc Bình, Ủy viên BTVTƯ Hội khóa V, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội NDVN.

9. Bà Bế Thị Yến, Ủy viên BTVTƯ Hội khóa V, Trưởng ban Kiểm tra TƯ Hội NDVN.

10. Ông Trần Văn Làm, Ủy viên BTV khóa V phụ trách công tác phía Nam TƯ Hội NDVN.

11. Ông Phạm Tiến Nam, Ủy viên BCHTƯ Hội khóa V, Chánh văn phòng TƯ Hội NDVN.

12. Ông Nguyễn Xuân Định, Ủy viên BCHTƯ Hội khóa V, Trưởng ban Hợp tác quốc tế TƯ Hội NDVN.

13. Ông Lê Anh Dũng, Ủy viên BCHTƯ Hội khóa V, Phó Trưởng ban Xã hội, Dân số, Gia đình TƯ Hội NDVN.

14. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên BCHTƯ Hội khóa V, Phó Trưởng ban Xã hội, Dân số, Gia đình TƯ Hội NDVN.

15. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chánh Văn phòng TƯ Hội NDVN.

16. Ông Nguyễn Trường Phong, Ủy viên BTVTƯ Hội khóa V, Chủ tịch Hội ND tỉnh Hòa Bình.

17. Ông Trịnh Thế Khiết, Ủy viên BTVTƯ Hội khóa V, Chủ tịch Hội ND thành phố Hà Nội.

18. Ông Hoàng Văn Lưu, Ủy viên BCHTƯ Hội khóa V, Chủ tịch Hội ND tỉnh Thanh Hóa.

19. Ông Vũ Văn Thẩm, Ủy viên BCHTƯ Hội khóa V, Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam.

20. Ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên BCHTƯ Hội khóa V, Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An.

Theo Đỗ Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top