BCĐ CNTT tỉnh Bắc Giang: Họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ sáu, 05/08/2011 15:20

Sáng ngày 4/8/2011, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tình hình ứng dụng và phát triển CNTT 6 tháng đầu năm 2011, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2012. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT, các đồng chí thành viên BCĐ là đại diện một số Sở, ngành chức năng và các thành viên tổ thư ký giúp việc cho BCĐ.

img
Đ/c Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CNTT chủ trì cùng các thành viên trong BCĐ của tỉnh tại Hội nghị

Trong sáu tháng đầu năm 2011, tình hình ứng dụng CNTT của tỉnh Bắc Giang đã đạt được một số kết quả nổi bật như: 10/10 huyện, thành phố, 6/22 Sở đã hoàn thành việc xây dựng "Một cửa điện tử" và đi vào hoạt động bước đầu có những kết quả đáng khích lệ; 100% các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có Trang thông tin điện tử, cung cấp các thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu tìm hiểu và khai thác thông tin của công dân và tổ chức; Việc gửi nhận văn bản điện tử và sử dụng hệ thống thư điện tử cũng được thực hiện tốt hơn nhờ có phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc và hệ thống thư điện tử mới (khoảng 70% văn bản đến và 60% văn bản đi của khối cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện gửi nhận văn bản điện tử); Công tác nghiên cứu và triển khai phần mềm nguồn mở đạt kết quả khả quan (đã hoàn thành xây dựng phần mềm "Một cửa điện tử" bằng mã nguồn mở, triển khai cho 2 huyện và 3 sở sử dụng, cơ bản hoàn thành phần mềm "Quản lý văn bản và điều hành công việc" mã nguồn mở)....

BCĐ Công nghệ thông tin đã đề ra các nhiệm vụ ứng dụng CNTT cần tập trung chỉ đạo trong sáu tháng cuối năm 2011 gồm: Triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (mục tiêu triển khai cho 30% các Sở, cơ quan áp dụng thực sự phần mềm); nâng cao chất lượng "Một cửa điện tử"; nâng cao chất lượng của Cổng/ Trang thông tin điện tử đáp ứng tốt các quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các khối, các cấp chính quyền và trong nội bộ từng ngành; tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ cán bộ công chức đặc biệt là công chức xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe và thảo luận về Kế hoạch ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2012. Các đồng chí thành viên BCĐ đã đóng góp nhiều giải pháp tích cực để thực hiện tốt các nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm 2012 phấn đấu hoàn thành các mục tiêu như: 100% các cơ quan cấp Sở và UBND các huyện thực sự sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; làm tốt công tác gửi nhận văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử trong công việc của cán bộ công chức; nâng cao chất lượng của Một cửa điện tử để phục vụ công dân giải quyết thủ tục hành chính....

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hạnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo, triển khai ứng dụng CNTT trong thời gian qua đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Việc ứng dụng CNTT mới dừng lại ở các cơ quan nhà nước, nhận thức về tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong nhân dân và trong các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế; công tác tham mưu, đề xuất dự báo tình hình còn chưa kịp thời, chưa bám sát thực tế; việc nắm bắt, lồng ghép các nguồn lực, chương trình, lượng hoá các công việc còn hạn chế; việc đầu tư còn manh mún và thiếu đồng bộ; hoạt động của BCĐ chưa thường xuyên, kiện toàn chậm, các thành viên chưa phát huy được vai trò của BCĐ... Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, Sở TT&TT- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh cần rà soát lại những vấn đề còn tồn tại, chủ động làm việc với các cơ quan liên quan để thống nhất giải quyết, đề xuất kế hoạch cụ thể để thực hiện; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức đặc biệt là đối tượng lãnh đạo và công chức cấp xã nhưng phải phối hợp lồng ghép với các chương trình của các ngành chức năng; các thành viên BCĐ phải tổ chức thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT của cơ quan mình, ngành mình; Hàng năm BCĐ sẽ kiểm điểm đánh giá về hoạt động của BCĐ và các thành viên BCĐ.

Thanh Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top