Báo Thanh Niên đổi mới, tăng cường công tác xây dựng Đảng

Thứ sáu, 03/12/2021 15:18

Với vai trò là cơ quan báo chí, truyền thông, Báo Thanh Niên đã ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Từ đó, Báo luôn chủ động đề ra các giải pháp nhằm đổi mới, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

bao-thanh-nien.jpg

Báo Thanh Niên đã luôn chủ động trong công tác thông tin, tuyên tuyền, nắm bắt, phản biện và định hướng thông tin theo đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo. 

Đảng bộ cơ sở Báo Thanh Niên được thành lập từ ngày 15/10/2009, với tổng số đảng viên ban đầu là 33 đồng chí, sinh hoạt tại 05 Chi bộ trực thuộc.Qua hơn 10 năm hoạt động, đến nay Đảng bộ Báo Thanh Niên đã phát triển tăng số lượng đảng viên lên 97 đồng chí, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc (tăng gần gấp 3 số lượng đảng viên ban đầu và tăng gấp 2 các tổ chức chi bộ trực thuộc). Qua đó, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực hoạt động của Báo Thanh Niên, từ công tác nội dung, kinh tế báo chí, quảng cáo, phát hành đến công tác tổ chức, trị sự...

Trong những năm qua, hoạt động của các cơ quan báo chí ngày càng gặp nhiều khó khăn, nhất là các cơ quan báo chí phải tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, vừa phải đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo, nâng cao chất lượng công tác nội dung thông qua sự đầu tư nâng cao chất lượng phóng viên, biên tập viên, đội ngũ quản lý; vừa phải đảm bảo chi phí thường xuyên, có chính sách đào tạo, thu hút nhân tài trong điều kiện doanh thu ngày càng sụt giảm, bạn đọc chuyển dần thói quen đọc báo in sang báo điện tử, khách hàng chuyển dịch cơ cấu quảng cáo từ các kênh truyền thống sang các kênh quảng cáo hiện đại khác như các mạng xã hội, facebook, youtube..., các chương trình sự kiện sau mặt báo cũng gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 kéo dài, làm ảnh hưởng đến doanh thu quảng cáo, phát hành, kinh tế báo chí, gây lo lắng cho đội ngũ viên chức, người lao động.

Tuy nhiên, bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy – Ban Biên tập và các cấp ủy đảng trực thuộc thông qua công tác định hướng, giáo dục, nắm bắt thông tin, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và chất lượng sinh hoạt chuyên đề hàng quý đã phát huy tinh thần sáng tạo, đóng góp nhiều ý tưởng, giải pháp hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hằng năm, ổn định tâm lý, tư tưởng trong đội ngũ viên chức, người lao động, là nền tảng vững chắc góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Với vai trò là cơ quan báo chí, truyền thông, Báo Thanh Niên đã ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Từ đó, Báo Thanh Niên luôn chủ động đề ra các giải pháp nhằm đổi mới, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Việc tổ chức được thực hiện thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề hằng tháng ở các chi bộ trực thuộc. Các chuyên đề đã thực hiện đều có tính thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, được đảng viên đánh giá cao về ý nghĩa thực hiện, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao tính gương mẫu, nêu gương và ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong công việc và cuộc sống thường ngày; khắc phục những hạn chế còn tồn tại như: chưa thật sự mạnh dạn trong công tác phê bình và tự phê bình... Một số chuyên đề tiêu biểu đã được thực hiện cụ thể như: Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm” với mục đích xây dựng nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ; chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay về tính nêu gương, gương mẫu đi đầu của người đảng viên qua những câu chuyện kể thực tế về Bác” và Phát huy tính tự phê bình - phê bình và sửa chữa của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ”; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm tại Báo Thanh Niên”nhằm đưa ra những giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công việc và cuộc sống thường ngày...

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng và tinh thần yêu nước của nhân dân ta đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện được tổ chức hiệu quả thông qua các chương trình về nguồn tìm hiểu khu di tích lịch sử, căn cứ cách mạng kết hợp công tác từ thiện – xã hội tại một số địa điểm điển hình như: Khu di tích địa đạo Củ Chi, Đền Bến Dược, nơi tưởng niệm đồng bào chiến sỹ đã chiến đấu hy sinh trên vùng đất Sài Gòn – Gia Định trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ; căn cứ Cách Mạng Minh Đạm, nhà tưởng niệm nữ anh hùng Võ Thị Sáu, căn cứ Long Phước và căn cứ cách mạng tại Rừng Sác huyện Cần Giờ… Nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động trên được chi từ chi phí hoạt động của các chi bộ và do đảng viên tự đóng góp.

3. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ viên chức, người lao động.Mặc dù tình hình kinh tế báo chí đang gặp nhiều khó khăn, nguồn chi hạn chế nhưng để kịp thời động viên, khuyến khích người lao động yên tâm công tác, cống hiến lâu dài, Báo Thanh Niên đã chủ động ban hành một số chính sách mang lại hiệu quả cao, được tập thể viên chức, người lao động ủng hộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan như: Chính sách tiền lương và thu nhập theo năng suất, tạo động lực phấn đấu cho các cá nhân, phân phối lại thu nhập hợp lý theo cơ chế làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không còn mang tính cào bằng như trước; chính sách khen thưởng, động viên và chế tài hằng tháng nhằm nâng cao công tác phê và tự phê; có phương pháp khen thưởng – chế tài phù hợp, đúng người, đúng việc, tạo sự công bằng trong công tác ở mọi lĩnh vực: công tác nội, phát hành, quảng cáo, trị sự…

4. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, viên chức quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy bén, giỏi nghề, đáp ứng các yêu cầu của nền báo chí đa phương tiện, luôn đi đầu trong các hoạt động, chấp hành tốt 10 điều quy định đạo đức của người làm báo do Hội Nhà báo ban hành. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân chủ động nắm bắt thông tin, tránh bị dẫn dắt bởi những thông tin tiêu cực, có ý đồ chống phá đối với cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, kịp thời phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, cố tình kích động, phủ nhận những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực: công tác nội dung,trị sự, kinh tế báo chí, bạn đọc, mạng xã hội... thông qua công tác cán bộ, chủ trương, nghị quyết của đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, phát huy dân chủ, thường xuyên phê bình và tự phê bình, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các sai phạm (nếu có), góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

6. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương người tốt việc tốt, đề cao những giá trị tốt đẹp, thành quả đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; chủ động nêu ý kiến phản biện trước những nội dung còn bất cập, hạn chế, thiếu sót trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện ở các khâu, phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và hướng khắc phục để nhân dân, bạn đọc chủ động nắm bắt thông tin, không bị lợi dụng, lôi kéo theo ý đồ tiêu cực của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượngcông tác nội dung, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo; đúng đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin – Truyền thông, cơ quan chủ quản Trung ương Đoàn. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng internet và mạng xã hội, kịp thời phản ánh chính xác, đầy đủ các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh, chính trị, xã hội, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... mà dư luận đang quan tâm, góp phần định hướng tốt dư luận, phản bác lại những thông tin sai sự thật, vu khống của các thế lực thù địch, cố tình xuyên tạc, lợi dụng các sai sót trong quản lý để kích động, chống phá, làm giảm uy tín của Đảng, gây khó khăn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

7. Đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng, từ thiện – xã hội, góp phần chăm lo tốt cho những trường hợp gặp nhiều khó khăn, ốm đau, bệnh tật, thiên tai,dịch bệnh, trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách... Ngoài những trường hợp cụ thể được Báo Thanh Niên vận động hỗ trợ thường xuyên, với thế mạnh là cơ quan truyền thông, Báo Thanh Niên đã vận động các tổ chức, cá nhân cùng đồng hành tổ chức và duy trì được một số chương trình điển hình, được xã hội ghi nhận và bạn đọc tin tưởng, đánh giá cao như: Chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình (thành lập từ năm 1990 đến nay, nhằm giúp đỡ, tài trợ cho sinh viên, học sinh nghèo, hiếu học, học giỏi có điều kiện học tập tốt); Chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi (từ năm 2011, giúp đỡ ngư dân trẻ vượt qua khó khăn trong quá trình mưu sinh trên biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, bằng những hành động thiết thực như: xây nhà nhân ái, trao tiền hỗ trợ mua ngư cụ cho ngư dân gặp hoạn nạn trên biển, trao học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn,...); Chương trình Tri ân liệt sĩ Gạc Ma và nhà giàn DK1 nhằm tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông; tiếp tục góp phần giáo dục bồi đắp tinh thần yêu nước cho các thế hệ sau; Chương trình Nguồn sáng cho đời (từ năm 2004, tổ chức mổ mắt cho các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn; Chương trình Trái tim trẻ thơ (từ năm 2010); Chương trình Nhà bán trú cho em, xây dựng nhà bán trú cho các trẻ em ở vùng xa, vùng sâu có điều kiện để tiếp tục việc học tập; Chương trình Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai… được Báo Thanh Niên thực hiện thường xuyên hằng năm, kêu gọi bạn đọc cả nước tham gia cứu trợ người dân mỗi khi thiên tai, lũ lụt xảy ra; Chương trình Tư vấn mùa thi (bắt đầu năm 1998 đến nay); Chương trình Tiếp sức mùa thi (bắt đầu năm 2003 đến nay) nhằm chuyển tải, cung cấp những thông tin mới nhất về các kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng và định hướng nghề nghiệp, giúp thí sinh chọn trường, chọn ngành nghề phù hợp cho tương lai; Chương trình ca nhạc Khát vọng trẻ: phục vụ miễn phí cho giới trẻ, thanh niên, sinh viên trong các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động sinh hoạt chính trị của Đoàn, Hội, gây quỹ cho chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình...

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình là cơ quan báo chí, truyền thông, Báo Thanh Niên đã luôn chủ động trong công tác thông tin, tuyên tuyền, nắm bắt, phản biện và định hướng thông tin theo đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Việc thực hiện được đồng thời chú trọng cả bên trong nội bộ tổ chức đơn vị và bên ngoài xã hội bằng những việc làm cụ thể đã nêu trên. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng của Báo Thanh Niên luôn được đánh giá cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chịu khó học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ; nỗ lực rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, là nền tảng vững chắc để Báo Thanh Niên tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”./.

Nguyễn Ngọc Toàn (Tổng Biên tập Báo Thanh Niên)

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top