Báo, tạp chí chương trình 2472 phát huy hiệu quả

Thứ ba, 10/06/2014 14:46

Thực hiện Quyết định 2472 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Đồng Nai đã triển khai cấp 19 đầu báo, tạp chí đến 88 xã.

img

Trưởng thôn Hồ Sỹ Khu đọc chuyên mục hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn trên báo Tin Tức (báo được cấp cho đồng bào theo Chương trình 2472).

Ông Nguyễn Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, việc cấp phát các ấn phẩm báo chí đến những vùng khó khăn, vùng dân tộc đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước ngày càng tăng cao.

Hiện tại, đồng bào dân tộc ở Đồng Nai tại 88 xã vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn được cấp đều đặn 19 ấn phẩm báo, tạp chí, trong đó có báo Dân tộc và Phát triển (thuộc Ủy ban Dân tộc), báo Tin Tức, báo ảnh Dân tộc và Miền núi (Khmer ngữ) của Thông tấn xã Việt Nam, báo Nông thôn ngày nay, báo Văn hóa... và các chuyên đề, tạp chí liên quan đến cộng đồng dân tộc thiểu số.

Việc cấp phát các ấn phẩm báo chí trên đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đã góp phần chuyển tải được những thông tin quan trọng, những chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đến vùng dân tộc thiểu số; đồng thời giúp đồng bào học hỏi và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện các mô hình kinh tế trang trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng năng suất và chất lượng, góp phần nâng cao đời sống gia đình. Những ấn phẩm báo chí này cũng góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Để việc cung cấp các ấn phẩm báo chí đến vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa kịp thời và mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Ủy ban Dân tộc và các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới nội dung, tăng các hình ảnh minh họa, đồng thời phản ánh sâu sát tất cả các lĩnh vực đời sống đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để người dân dễ dàng hiểu và nắm bắt thông tin. Ngoài các điểm, khu vực được cấp báo, tạp chí, cần mở rộng đến một số đối tượng cụ thể là những già làng, người có uy tín của vùng đồng bào dân tộc.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top