Báo chí tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 11/12/2014 10:30

Để tạo được sự đồng thuận của nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới, công tác tuyên truyền được UBND tỉnh quan tâm và đặt ra như là một nội dung quan trọng, đi trước. Trước yêu cầu đó, các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng NTM.

img

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và được thể chế hóa bằng Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ giai đoạn 2010- 2020. Hà Tĩnh là một trong 5 tỉnh được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, trong đó, xã Gia Phố, huyện Hương Khê là một trong 11 xã điểm được Ban Bí thư Trung ương chỉ đạo. Sau 2 năm triển khai, Hà Tĩnh được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá là "một trong 3 tỉnh có cách làm chủ động, sáng tạo trong xây dựng NTM". Để đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ đó, ngoài sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, của tỉnh, của các cấp, các ngành, còn có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham muu ban hành Kế hoạch tuyên truyền triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020. Các cơ quan báo chí trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức một cách bài bản, có hệ thống, kịp thời tuyên truyền CTMTQG về xây dựng NTM; kịp thời cập nhật, chuyển tải những thông tin về tiến độ thực hiện quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, hiến đất, kinh nghiệm huy động các nguồn lực, chuyển đổi cơ cấu giống… Ngay từ ngày đầu, công tác tuyên truyền đã làm cho người dân hiểu được những lợi ích trước mắt, lâu dài và bền vững của chương trình. Đặc biệt, đã thay đổi nhận thức của người dân, từ chỗ hiểu “xây dựng nông thôn là một dự án của Nhà nước” đến nhận thức “xây dựng nông thôn bằng nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực trong dân là chủ yếu”, xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại. Cán bộ, nhân dân đã cơ bản nhận thức rằng, cốt lõi của xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân, từ đó có thể thực hiện nhanh chóng và bền vững các tiêu chí nông thôn mới theo quy định.

Báo chí tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Báo Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Điện tử đã cử phóng viên chuyên trách, bám sát cơ sở, tích cực phối hợp với Văn phòng BĐP CTMTQG XDNTM. Nhiều phóng viên đã thực sự lăn lộn “trận địa”, quên ngày nghỉ cuối tuần để mỗi tháng, hai ấn phẩm của Báo Hà Tĩnh có hơn 100 bài viết, phản ánh kịp thời, đầy đủ các mặt, từ công tác chỉ đạo, điều hành, đến việc tổ chức thực hiện tại các địa phương. Nhiều bài viết có chiều sâu, không chỉ phản ánh mà còn phân tích, chỉ ra được nguyên nhân của thành công, nêu gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm cho các địa phương, đơn vị bạn. Nhiều tin, bài, ảnh khi lên mặt báo còn “nóng hổi” tính thời sự như: Hướng tới nền nông nghiệp tập trung, quy mô lớn; Thành công từ cánh đồng mẫu với giống lúa VTNA2; Nông dân hăng hái làm giàu, xây dựng nông thôn mới; Kỳ Tân: hàng trăm hộ dân hiến hơn 15 ngàn m2 đất xây dựng nông thôn mới; Cơ giới hóa hóa và đổi mới cách chỉ đạo sản xuất; Trao quyền tự chủ cho người dân xây dựng các công trình ở thôn … Nhiều bài viết được nhìn nhận, phân tích từ góc độ lao động việc làm, đào tạo nghề cho nông dân như: Đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Xây dựng làng nghề truyền thống trong xây dựng NTM hiện nay; Câu chuyện chuyển đổi nghề cho người dân tái định cư… Một số bài viết đã phân tích khoa học về việc cần thiết phải thay đổi bộ giống như: Tái cấu trúc sản xuất giống lúa – yêu cầu cấp bách; Quy hoạch vùng sản xuất giống lúa tại 37 xã của 5 huyện, thị; Xóa trà xuân sớm - Để chủ trương lớn thành hiện thực; Thách thức trong việc cơ cấu giống cho vụ hè thu 2012… đã chỉ ra giống lúa IR1820 sử dụng đại trà trong một thời gian dài đã bị thoái hóa, dễ bị dịch bệnh… dẫn đến năng suất, chất lượng thấp. Loạt bài đã chứng minh được sự vượt trội của các giống lúa mới PC6, TH3-3, QR1, VTNA2, PAC 807… giúp người sản xuất yên tâm đầu tư giống mới, thay đổi phương thức sản xuất trên những cánh đồng mẫu. Bên cạnh đó, một số bài viết như Phát triển văn hóa làm nền tảng cho xây dựng nông thôn mới; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhân tố tích cực góp phần xây dựng “Nông thôn mới” ở Hà Tĩnh; Làng văn hóa - yếu tố quan trọng để xây dựng NTM được nhìn nhận dưới góc độ văn hóa, tình làng nghĩa xóm, các nghĩa cử cao đẹp, hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế trong xây dựng NTM... Nhiều bài đã đi sâu phân tích, mổ xẻ được những nguyên nhân thành công từ chủ trương, chính sách đúng, sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, tạo được sự đồng thuận trước một chính sách đáp ứng được nguyện vọng của người dân như: Khi lòng dân đã thuận; Xây dựng nông thôn mới: Sức mạnh một chương trình lớn; Xây dựng nông thôn mới: Sức mạnh từ ý Đảng, lòng dân; Nâng cao chất lượng, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM…

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về nông nghiệp như: “Nông nghiệp - Nông thôn”, “Chuyện làng quê”, “Nông thôn mới”, “Văn hóa và đời sống”, “Câu chuyện văn hóa” với các phóng sự, chương trình tọa đàm, trao đổi tập trung vào chủ đề xây dựng NTM như: Những nông dân hiến đất làm đường; Nông thôn mới dưới góc nhìn về CN - TTCN nông thôn; Nông thôn mới - Tầm nhìn mới; Phát huy vai trò của Đảng trong xây dựng NTM; Chương trình nhà ở cho hộ nghèo tạo cơ sở để xây dựng NTM; Khi doanh nghiệp đồng hành xây dựng nông thôn mới; Vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng NTM; Vai trò hệ thống truyền thanh cơ sở trong xây dựng NTM… Đặc biệt, phóng sự: Hà Tĩnh - Những khởi sắc sau hai năm xây dựng NTM đã phản ánh đầy đủ, toàn diện khí thế và những thành tựu xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh.

Để có nhiều thước phim hay, mang hơi thở của cuộc sống, nhiều phóng viên của Đài đã không quản khó khăn như thời tiết, máy móc, trang thiết bị lạc hậu để bám cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để tác nghiệp. Đã có những tin, bài, hình ảnh, thước phim phản ánh được không khí của phong trào, của điển hình, như: Tiêu chí an ninh trật tự tại xã vùng biên; Bản Rào Tre trong câu chuyện về Nông thôn mới; Tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng đường giao thông ở Thạch Hà, Vũ Quang, Hương Khê; Huyện nghèo Vũ Quang xây dựng Nông thôn mới… Nhiều phóng sự điều tra, bài viết còn chỉ ra những tồn tại, những vướng mắc trên các lĩnh vực như công tác cán bộ, hỗ trợ lãi suất ngân hàng, mô hình mẫu… Đồng thời, đã đề xuất các biện pháp tháo gỡ cho các địa phương, như: Vấn đề hỗ trợ lãi suất của ngân hàng còn bất cập đối với nông dân trong xây dựng nông thôn mới; Chuẩn hóa cán bộ xã - Điều không đơn giản trong xây dựng nông thôn mới; Xây dựng khu vườn mẫu trong nông thôn: Băn khoăn tìm mô hình…

Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh, Tạp chí Hồng Lĩnh, Bản tin Thông tin tư tưởng và Đặc san - Hà Tĩnh người làm báo tham gia khá tích cực vào công tác tuyên truyền CTMTQGXD NTM. Nhiều bài viết có chất lượng đã phân tích, đánh giá khách quan vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội trong xây dựng NTM ở các địa phương, như: Vai trò của Hội Phụ nữ trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh; Cựu Chiến binh Cẩm Xuyên: Sôi nổi phong trào hiến đất xây dựng NTM; Đẩy mạnh phong trào thi đua toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới.

Báo chí Trung ương trên địa bàn đã chủ động tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh. Nhiều bài viết trên các báo: Nhân dân, Nông thôn Ngày nay, Nông nghiệp Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Thanh tra, Tiền Phong, Đại đoàn kết… đã tạo một “vệt sáng” về tiến trình, kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới ở một tỉnh nghèo như Hà Tĩnh.

Ngoài phản ánh không khí thi đua sôi nổi, những tín hiệu tích cực, những mô hình thành công, bài học kinh nghiệm, báo chí TW trên địa bàn cũng đã phản ánh những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại, từ đó nêu hướng giải quyết cho một số vấn đề. Nổi bật như một số bài viết: Về Đức Lạng xem dân hiến đất (Báo Tiền phong); Xây dựng nông thôn mới tạo đà cho Hà Tĩnh cất cánh (Báo CCB); Hà Tĩnh: Một huyện có hơn 1.200 hộ dân hiến đất xây dựng nông thôn mới (Báo Điện tử Dân trí); Hiến gần 300.000m² đất xây dựng nông thôn mới (Báo Sài Gòn Giải phóng); Ra quân mùa hè tình nguyện "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" (TTXVN); Xây dựng NTM ở Hà Tĩnh: Dân tin và dân ủng hộ (Báo Nông thôn Ngày nay); Chuyện hiến đất ở xóm đạo Thạch Hạ (Báo Nhân dân); Hiến hàng chục nghìn “tấc vàng” xây dựng nông thôn mới (Báo Đại đoàn kết); Hà Tĩnh xây dựng NTM-Liên kết 4 nhà sản xuất lúa hàng hóa (Báo Nông thôn Ngày nay); Chàng trai hiến đất (Báo Thanh niên)…

Nhìn chung, báo chí đã phản ánh được không khí chung tay xây dựng nông thôn, cung cấp cho độc giả một cái nhìn sinh động, toàn cảnh trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa phương; phản ánh được không khí phấn khởi, vào cuộc với những bài viết sâu sắc, có ý nghĩa và sức lan tỏa tích cực, rộng rãi, thể hiện được quyết tâm của Đảng, nhà nước trong thực hiện một chương trình của Quốc gia, góp phần tạo nên những chuyển biến sâu sắc về nhận thức, khơi dậy tiềm năng, nỗ lực vượt qua khó khăn; cổ vũ mạnh mẽ các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, xã hội chung sức, đồng lòng trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Để phát huy tốt hơn nữa công cụ tuyên truyền của Đảng, các cơ quan báo chí cần có sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương. Đặc biệt, tiếp tục khai thác lợi thế của mình để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nhân dân và các cấp, các ngành, kêu gọi con em đang công tác ở các vùng miền của đất nước và nước ngoài hướng về quê hương góp sức xây dựng nông thôn mới, bảo đảm đạt các mục tiêu "Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường" như Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top