Báo chí ngành TT&TT phải đi đầu trong nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền

Thứ năm, 14/01/2016 17:09

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT tại Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ Bộ TT&TT được tổ chức vào chiều ngày 14/1/2016.

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo Đảng ủy Bộ TT&TT trong năm 2016 cần tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tích cực tham gia chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trong nội bộ cũng như trên trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, tạo được khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
 
“Trước hết, các cơ quan báo chí của Ngành phải đi đầu trong nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các nội dung này. Đồng thời tích cực đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, phản bác những luận điệu sai trái; tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ, trong xã hội”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.
 
Đồng thời, Đảng ủy Bộ cần chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng Chương trình hành động, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của BCH Trung ương khoá XII một cách thiết thực và hiệu quả.
 
Tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi 10 nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2016, trong đó cần tập trung chỉ đạo bảo đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Luật Báo chí (sửa đổi). Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An toàn thông tin mạng, Luật Báo chí (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua.
 
Trước đó, báo cáo của Đảng ủy Bộ TT&TT cũng xác định một trong những nội dung quan trọng trong năm 2016 là chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng định hướng, tăng cường đấu tranh chống các thông tin xấu, độc trên mạng, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền được thông suốt, đồng thời chủ động triển khai Đề án Quy hoạch báo chí sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.
Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top