Báo chí góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo

Thứ sáu, 08/03/2013 13:20

Thay mặt đoàn, ông Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bày tỏ cảm ơn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dành thời gian tiếp đoàn và báo cáo kết quả thảo luận của diễn đàn.

img

Phó Chủ tịch nước nguyễn Thị Doan tiếp đoàn đại biểu tham dự diễn đàn đa chiều “Xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng bền vững”, chiều 6/3

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hoan nghênh Hội Nhà báo Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức diễn đàn đa chiều “Xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng bền vững”; lưu ý qua diễn đàn cần rút ra được những sáng kiến, đề xuất các giải pháp tập trung huy động các nguồn lực trong xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có rất nhiều chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế, đẩy mạnh xã hội hoá trong việc huy động các nguồn lực xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Công tác xoá đói giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác xã hội hoá, đóng góp nhiều công sức, tiền của, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo của đất nước.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền, nhanh nhạy, kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia vào việc xây dựng cơ chế, chính sách, phát hiện những địa chỉ cần được giúp đỡ, phát hiện, động viên, cập nhật thông tin hướng dẫn cách làm giúp người dân xoá đói giảm nghèo hiệu quả và bền vững.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát cơ sở, đi sâu vào những vấn đề lý luận và thực tiễn; kịp thời cổ vũ, động viên những tấm gương tốt, những cách làm hay, phản ánh những bất cập, hạn chế và biểu hiện tiêu cực trong công tác xoá đói giảm nghèo.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top