Báo chí góp phần thực hiện phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”

Thứ ba, 25/04/2023 06:25

Năm 202 2 , các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Bến Tre đã thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài tỉnh, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bến Tre.

Các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo trong và ngoài tỉnh đã thể hiện vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là kênh thông tin hai chiều quan trọng, kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cũng như phản ánh được những nguyện vọng chính đáng của người dân tại địa phương. Qua đó, tuyên truyền cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tích cực trong các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, giúp sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chung.

20230222-m01.jpg

Lãnh đạo Tỉnh chủ trì họp mặt báo chí đầu Xuân Quý Mão – năm 2023.

Ngoài 02 cơ quan báo chí trong tỉnh (Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre), Hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, xã đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền cổ vũ các phong trào hành động cách mạng của địa phương, các mô hình hay, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để biểu dương, nhân rộng.

Cùng cơ quan báo chí địa phương, các báo, đài ngoài tỉnh cũng đã rất tích cực thông tin về Bến Tre như: Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Báo Nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Vietnamnet, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Tuổi trẻ, Thanh Niên, Báo Người Lao Động, Báo Giao thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đài Tiếng nói Nhân dân TP. HCM, Đài PTTH Vĩnh Long, v.v… Các báo phản ánh nhiều các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cần được giúp đỡ đặc biệt trong đại dịch Covid-19 vừa qua; đặc biệt là thông tin liên quan đến các sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2022 như: UNESCO vinh danh và đồng tổ chức Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, Khởi công xây dựng Cầu Rạch Miễu 2, Ký kết hợp tác đầu tư phát triển với 10 tập đoàn kinh tế hàng đầu của cả nước, Tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh, Bến Tre xác lập 2 kỷ lục thế giới mới (222 món ăn chế biến từ Dừa, Sách thư pháp “Nguyễn Đình Chiểu thi tuyển”), Bến Tre tổ chức thành công Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V năm 2022,… Qua đó, đã góp phần cổ vũ, động viên các phong trào thi đua hành động cách mạng, biểu dương, nhân rộng các gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong xã hội. Nhờ những thông tin mà báo chí phản ảnh giúp cấp ủy Đảng, chính quyền điều hành tốt trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

20230222-m02.jpg

Khen thưởng các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền cho tỉnh Bến Tre trong năm 2022.

Năm 2022, tỉnh đã triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Tỉnh phải tập trung triển khai nhiều giải pháp để vừa phục hồi vừa phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh chung tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động nhanh và phức tạp, khó lường, những vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ; tình hình dịch bệnh Covid-19 mặc dù được kiểm soát nhưng vẫn xuất hiện nhiều ca nhiễm với biến chủng mới; chi phí đầu vào, giá vật tư, nguyên liệu, xăng dầu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; trong khi đó, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Song, nhờ sự quan tâm sâu sát của Trung ương, sự hỗ trợ của các bộ ngành, cùng với sự chủ động, sáng tạo, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND, sự chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn của các ngành, các cấp; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh đã phục hồi khá tốt và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì, công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt, đặc biệt là các chế độ, chính sách hỗ trợ cho người dân do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số được phát triển tích cực; cải cách công vụ có chuyển biến tốt; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

20230222-m03.jpg

Lãnh đạo tỉnh tham dự họp mặt Câu lạc bộ Nhà báo đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Có thể nói, với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” năm 2022, tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, kỷ luật, kỷ cương được giữ nghiêm; tư tưởng và hành động trong nội bộ được thống nhất; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao. Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại luôn được đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm, đúng qui định và giữ vững. Các giải pháp về cải cách chế độ công vụ, công chức được quan tâm. Cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được tiếp tục kiện toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Công tác tổ chức bộ máy được tập trung thực hiện nghiêm túc theo Nghị định 107, 108 và 120 của Chính phủ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn những hạn chế nhất định như: triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, một số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra còn chậm, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” chưa thật sự lan tỏa rộng mạnh trong toàn xã hội. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt so với nghị quyết đề ra.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh tỉnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phục hồi và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; một số công trình, dự án trọng điểm được khởi công xây dựng; công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động được triển khai hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Dự báo trong thời gian tới tỉnh Bến Tre còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường; dịch bệnh COVID-19 còn tiềm ẩn nguy cơ; sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp còn khó khăn, năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định; nguồn lực đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng để tạo đất sạch thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn,... Vì vậy, cần có sự phấn đấu, quyết tâm cao và giải pháp mang tính đột phá, quyết liệt mới có thể đạt được mục tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

20230222-m04.jpg

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ báo chí trong vào ngoài tỉnh.

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định và quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tập trung quyết liệt hơn trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực với chủ đề thực hiện phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Phát huy Dân chủ trong hoạt động của hệ thống chính trị và xã hội; giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương”; tiếp tục phát huy sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân; đẩy mạnh sự sáng tạo” trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; thực hiện các giải pháp đột phá nhằm phát triển” kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Với tư tưởng tiến công, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, trong đó rất cần sự hợp tác và giúp sức của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những người làm báo trong và ngoài tỉnh trong việc tích cực tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước trong công cuộc “Đồng Khởi mới”, phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước; đồng thời thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, là cầu nối hai chiều giữa Đảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Lê Phạm Hoàng Giàu (Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top