Báo cáo tình hình thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ ba, 26/11/2013 09:42

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Văn bản số 199/TTg-KGVX ngày 30/1/2013 về việc báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

img
Ảnh minh họa. Nguồn: yenbai.gov.vn

Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ban hành ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo việc thực hiện Chỉ thị.

Báo cáo cần đánh giá sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, địa phương thông qua việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp; công tác phối hợp với các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội ở các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề thuộc các bộ, ngành, địa phương quản lý; công tác biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học ở địa phương; công tác thông tin tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt ở các cơ quan, địa phương.

Trong mỗi nội dung nêu trên cần nêu rõ những thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm của cơ quan, địa phương. Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 15/3/2013./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top