Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước chống tra tấn và các tài liệu có liên quan

Thứ ba, 28/05/2019 14:34

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng công bố các tài liệu:

- Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn của Thủ tướng Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 17/3/2015);
 
- Báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn cùng 14 phụ lục kèm theo;
 
- Bài phát biểu của đồng chí Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an – Trưởng đoàn Việt Nam tại Phiên trình bày và bảo vệ Báo cáo quốc gia tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ và một số phụ lục kèm theo.
 
Đây là các tài liệu đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, có nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn tại Việt Nam, thể hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước ta trong chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, do đó, cần thông tin rộng rãi nội dung các tài liệu này tới toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân.
 
Nội dung các tài liệu xem tại tệp đính kèm./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top