Báo cáo Phân tích hiện trạng ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam

Thứ năm, 02/08/2018 14:23

Nhận thức được tầm quan trọng của nội dung số, Đảng và Nhà nước đã ban hành một số chính sách về lĩnh vực CNTT trong đó có đề cập đến nội dung số. Thời gian qua, lĩnh vực nội dung số đã có sự phát triển được ghi nhận. Từ mức chỉ đạt 3.000 - 4.000 tỷ đồng cách đây 10 năm, đến nay ngành công nghiệp nội dung số có doanh số chục ngàn tỷ. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được trong lĩnh vực này còn xa mới tương xứng với tiềm năng phát triển. Nhiều nghiên cứu, đánh giá cũng như thực tế đã chỉ ra rằng ngành công nghiệp nội dung số đã phát triển một cách tự phát, thiếu chiến lược rõ ràng, không có sự gắn kết giữa  nghiên cứu, văn hóa, công nghệ và thị trường, chưa có nhiều mô hình kinh doanh tiên tiến phù hợp xu hướng quốc tế.
 
Trong bối cảnh thế giới đang bước vào quá trình chuyển dịch số, vai trò của nội dung số ngày càng trở nên quan trọng. Nội dung số là một trong các hình thức thể hiện sinh động tài nguyên số, nguồn tài nguyên thiết yếu để triển khai các hoạt động nghiên cứu sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, sáng tạo và đổi mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số. Điều này dẫn đến nhu cầu đánh giá một cách tổng thể tình hình phát triển ngành công nghiệp nội dung số của Việt Nam để có thể đưa ra được những đề xuất chính sách, biện pháp quản lý và hỗ trợ ngành công nghiệp này trong thời gian tới.
 
Trong thời gian qua đã có một số nghiên cứu đánh giá về ngành công nghiệp nội dung số, tuy nhiên chủ yếu tập trung vào những bất cập liên quan đến yếu tố khách quan trọng quá trình triển khai các hoạt động quản lý ngành, nhiều trường hợp lại thiên về mô tả yêu cầu đòi hỏi của doanh nghiệp đối với nhà nước. Trong khi đó, vấn đề động lực nội tại, yếu tố thành công cốt lõi, sự chủ động nâng cao sức cạnh tranh của ngành để phát triển bền vững, phục vụ tốt hơn các nhu cầu nội địa và tiến ra thị trường quốc tế,... chưa được quan tâm. 
 
Báo cáo đánh giá hiện trạng này được xây dựng theo hướng tập trung vào phương thức tổ chức triển khai và những bất cập, hạn chế của ngành công nghiệp nội dung số, hướng đến mục tiêu xây dựng đề án hỗ trợ ngành công nghiệp nội dung số trong thời gian tới. Vì vậy Báo cáo không liệt kê chi tiết những kết quả đạt được của ngành trong thời gian qua. Nội dung chính của Báo cáo gồm ba phần chính. Phần đầu trình bày về tình hình phát triển ngành công nghiệp nội dung số tại Việt Nam. Phần thứ hai giới thiệu xu thế phát triển nội dung số tiên tiến và kinh nghiệm tại một số nước trên thế giới. Phần ba trình bày phương án đánh giá ngành công nghiệp nội dung số. Kết thúc báo cáo nêu ra nhận định sơ bộ về xu thế của lĩnh vực nội dung số tại Việt Nam và dự kiến triển khai tiếp trong thời gian tới.
 
Toàn thể nội dung báo cáo xem trong tệp đính kèm.
Nguồn: Vụ CNTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top