Báo cáo chuyên đề tuần 40 - "Dịch vụ công trực tuyến" (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số)

Thứ năm, 20/10/2022 15:18

 Xem toàn văn báo cáo tại đây.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top