Ban Tuyên giáo T.Ư ra mắt ứng dụng "Thông tin tuyên giáo"

Thứ tư, 29/09/2021 15:53

Khai trương Ứng dụng Thông tin tuyên giáo giúp cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng dễ dàng tiếp cận thông tin ở mọi lúc, mọi nơi; từ đó, lan tỏa thông tin tích cực tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, nâng cao nhận thức trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

bac-nghia.jpg

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ khai trương.

Ngày 29/9/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Ứng dụng Thông tin tuyên giáo và ra mắt hình thức mới 3 bản tin Thông tin báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo, Thông tin sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung đã đến dự, nhấn nút khai trương và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Tại Lễ khai trương, đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cho biết: Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua việc cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng; góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác tư tưởng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở trong việc chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhanh, nhạy, kịp thời; từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng đúng dư luận trong bối cảnh hiện nay, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Ứng dụng Thông tin tuyên giáo cho đội ngũ báo cáo viên và đổi mới hình thức 3 bản tin: Thông tin báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo, Thông tin sinh hoạt chi bộ.

Từ nhiều năm qua, 3 bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương do Trung tâm thực hiện đã thực sự trở thành nguồn thông tin, tài liệu quan trọng, hữu ích đối với đông đảo báo cáo viên, tuyên truyền viên, các chi bộ và đảng viên trên cả nước. Bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học tại 4 chuyên mục của Bản tin Thông tin báo cáo viên; phần biên tập của Trung tâm và các cộng tác viên ở 3 chuyên mục của Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ, 3 chuyên mục Bản tin Thông tin Công tác tuyên giáo đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách làm công tác tuyên truyền miệng trên phạm vi cả nước. Ba bản tin hướng tới phục vụ 424 báo cáo viên cấp Trung ương, 4.514 báo cáo viên cấp tỉnh, 83.416 báo cáo viên cấp huyện và 514.794 tuyên truyền viên cấp cơ sở (chưa kể Bản tin sinh hoạt chi bộ được sự quan tâm của đông đảo đảng viên trên phạm vi cả nước). Với lượng độc giả đông đảo là các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, trình độ và yêu cầu, đòi hỏi khắt khe về nội dung thông tin, các bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương thực sự có vị trí không nhỏ trên mặt trận tuyên truyền của Đảng.

Trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Phương Thảo mong muốn sẽ thường xuyên nhận được sự quan tâm, góp ý của đông đảo độc giả để 03 bản tin và Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo ngày càng hoàn thiện, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, nhất là đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng phải nhanh chóng, tích cực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới.

bam-nut.jpg

Các đại biểu nhấn nút khai trương Ứng dụng Thông tin tuyên giáo, chính thức đưa ứng dụng vào hoạt động

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo trong việc ngày càng có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác thông tin tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự vui mừng về sự kiện khai trương Ứng dụng Thông tin tuyên giáo và ra mắt hình thức mới 3 bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí khẳng định, đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo nói riêng và của Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung trong công tác tuyên truyền miệng. Cùng với việc thường xuyên, liên tục  nâng cao chất lượng biên soạn, biên tập nội dung, lựa chọn, thay đổi hình thức trình bày đem lại sự hấp dẫn đối với độc giả và tạo sức sống mới cho các bản tin,  App Thông tin tuyên giáo đi vào hoạt động sẽ là một kênh cung cấp thông tin rất hữu ích giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng dễ dàng tiếp cận thông tin ở mọi lúc, mọi nơi. Từ đó, lan tỏa thông tin tích cực tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, nâng cao nhận thức trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cần tập trung vào một số vấn đề cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Tuyên giáo Trung ương, căn cứ các chỉ đạo của Đảng về công tác tuyên truyền miệng, tham mưu cho Lãnh đạo Ban tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp thông tin và định hướng thông tin kịp thời cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp, nhất là trước những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm; góp phần thực hiện tốt vai trò “đi trước, mở đường” của ngành Tuyên giáo.

Hai là, bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền, phát huy vai trò là cơ quan tham mưu về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức cung cấp thông tin, khảo sát, nắm vững nhu cầu, mong muốn của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Trên cơ sở đó, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, có định hướng và các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hiệu quả cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên phạm vi cả nước.

Ba là, tăng cường hơn nữa các bài viết, bài nghiên cứu, phân tích, đánh giá có tính định hướng cao về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng các vệt tin, bài gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, chương trình xây dựng luật của Quốc hội nhằm nâng cao nhận thức, mở rộng vốn kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đấu tranh tích cực, quyết liệt với mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch; góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Bốn là, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo phải thực sự phát huy hiệu quả, vai trò là cầu nối gắn kết đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học... nhằm nắm bắt, trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ ngày càng tốt hơn công tác tuyên truyền miệng. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả App Thông tin tuyên giáo, tiến tới xây dựng Trang Thông tin Tuyên giáo điện tử để mở rộng biên độ, rút ngắn thời gian cung cấp thông tin, phục vụ đông đảo đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở.

Năm là, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, nhất là ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam. Toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và cộng đồng ta ở nước ngoài đang nỗ lực, chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước quyết tâm sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới. Vì vậy, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cần đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, nhanh chóng, linh hoạt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19; quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước “chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân”. Nâng cao trách nhiệm, chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc nhắc nhở, vận động người dân vừa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch vừa lao động, sản xuất, kinh doanh; khơi dậy, củng cố tinh thần tương thân, tương ái trong đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; chủ động, tăng cường đấu tranh, phản bác kịp thời với những thông tin giả, tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới của Việt Nam.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo đã cùng nhấn nút khai trương Ứng dụng Thông tin tuyên giáo, chính thức đưa ứng dụng vào hoạt động, đồng thời ra mắt hình thức mới của 3 bản tin: Thông tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin Báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top