Ban Kinh tế Trung Ương tham vấn chuyên gia cho Dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về CNTT

Thứ sáu, 07/03/2014 16:34

Sáng 7/3/2014, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý với báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17-10-2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và dự thảo Nghị quyết Bộ Chính trị về công nghệ thông tin.

img
GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có gần 100 chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan Trung ương, bộ, ban, ngành, các hiệp hội về công nghệ thông tin (CNTT), các tập đoàn kinh tế hàng đầu về CNTT ở Việt Nam.
 
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TS Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, cho đến nay Chỉ thị 58 đã thực hiện được hơn 13 năm, nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nêu trong Chỉ thị đã được triển khai và có tác dụng tích cực, hỗ trợ cho sự phát triển đất nước.
 
Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, xu hướng thế giới cùng với bối cảnh trong nước đòi hỏi phải có quyết sách mạnh mẽ, tập trung nguồn lực để phát huy tối đa, có hiệu quả vai trò của CNTT đối với sự phát triển đất nước trong thời gian tới. Ban Kinh tế Trung ương mong muốn các chuyên gia tập trung làm rõ một số quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong định hướng ứng dụng và phát triển CNTT trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và bối cảnh hội nhập quốc tế.
 
Tại Hội thảo, các chuyên gia bước đầu cũng nhất trí với dự thảo, tuy nhiên đề xuất cần tập hợp các ý kiến, thống nhất một số nội dung như: Tên Nghị quyết; quan điểm chỉ đạo gắn với thực tiễn phát triển CNTT, CNTT có phải là trục kết nối quan trọng, có ảnh hưởng quyết định để thực hiện thành công ba đột phá chiến lược không? Có nên đưa CNTT là một trong các chỉ tiêu trong chiến lược quy hoạch các ngành, lĩnh vực, kinh tế - xã hội định kỳ và hằng năm? Đơn vị nào sẽ chủ trì tham mưu về ứng dụng và phát triển về ngành, lĩnh vực cụ thể (ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, bộ, ngành…)?
 
Ngoài ra, cần lưu ý xây dựng các mục tiêu và giải pháp cụ thể, dự thảo cũng cần đánh giá được sát thực những kết quả đạt được, dự báo xu hướng phát triển CNTT thế giới trong tương lai theo hướng nào để xây dựng cho sát với thực tiễn ở Việt Nam để phát triển lĩnh vực này.
 
Nguyễn Thanh Liêm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top