Ban hành Thông tư quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

Thứ năm, 31/01/2013 21:53

Ngày 23/01/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT , quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020.

img
Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông

 Theo đó, các Đài phát thanh, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Đài PT-TH tỉnh) được phân bổ 01 kênh tần số phát thanh FM. Riêng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi thành phố được phân bổ 03 kênh tần số phát thanh FM.
 
 Thông tư này quy định chi tiết việc phân kênh tần số cho phát thanh FM tại Viêt Nam, phân bổ kênh tần số cụ thể để phát sóng các kênh chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các Đài PT-TH tỉnh.
 
 Đài PT-TH tỉnh được phủ sóng phát thanh FM và bảo vệ khỏi nhiễu có hại chủ yếu trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó. Riêng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được phủ sóng sang địa bàn thuộc các tỉnh, thành phố liền kề nhưng không được gây nhiễu có hại cho các hệ thống phát thanh FM khác đã được phân bổ kênh tần số theo quy định tại Thông tư này.
 
Đài phát sóng phát thanh FM của VOV, Đài PT-TH tỉnh đang hoạt động không phù hợp với phân bổ kênh tần số quy định tại Thông tư này, không được bảo vệ khỏi nhiễu có hại và không được gây nhiễu có hại cho các đài phát sóng phát thanh FM theo quy hoạch; trường hợp gây nhiễu có hại thì phải áp dụng ngay các biện pháp kỹ thuật cần thiết để loại bỏ nhiễu có hại; nếu không loại bỏ được nhiễu có hại thì phải chuyển đổi ngay theo quy hoạch hoặc ngừng sử dụng.
 
Đài phát sóng phát thanh FM, đài phát lại phát thanh FM cấp huyện đang hoạt động và gây nhiễu có hại đến các đài được phân bổ kênh tần số theo quy định tại  Thông tư này, phải áp dụng ngay các biện pháp kỹ thuật cần thiết để loại bỏ nhiễu có hại; trường hợp không loại bỏ được nhiễu có hại thì phải chuyển đổi sang kênh tần số phù hợp.
 
Đài truyền thanh không dây (TTKD) được cấp mới giấy phép hoạt động trong băng tần (54-68)MHz; không đầu tư mới, không cấp mới giấy phép cho đài TTKD trong băng tần (87-108)MHz; các đài TTKD đã được cấp phép trong băng tần (87-108)MHz được tiếp tục gia hạn giấy phép với điều kiện không gây nhiễu có hại cho các đài phát thanh FM, đài phát lại phát thanh FM, các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác, khi gây nhiễu có hại thì phải áp dụng ngay các biện pháp kỹ thuật để loại bỏ nhiễu có hại; nếu không loại bỏ được nhiễu có hại thì phải ngừng sử dụng;

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2013.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top