Ban hành Quy hoạch phát triển báo chí – xuất bản tỉnh Yên Bái giai đoạn đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020

Thứ hai, 28/12/2009 09:37

Ngày 24/12/2009, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Cường đã ký Quyết định số 2025/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển báo chí – xuất bản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái là chủ dự án, Trung tâm Thông tin và Truyền thông thuộc Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông tư vấn xây dựng.

img
Đài PT-TH tỉnh Yên Bái được trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ sản xuất chương trình

Tỉnh Yên Bái hiện có 3 cơ quan báo chí là: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái và 03 cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm: Phân xã Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và Báo Nông nghiệp Việt Nam. Trong đó, Báo Yên Bái có 3 ấn phẩm chính là: Báo Yên Bái thời sự phát hành 4 số/tuần, sản lượng đạt 1.800.000 tờ/năm; Báo Yên Bái vùng cao phát hành một tháng hai số, sản lượng 72.000 tờ/năm; báo Yên Bái điện tử liên tục cập nhật thông tin về các sự kiện của địa phương, trong nước và quốc tế ngay trong ngày. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh có hai loại hình báo chí là báo nói, báo hình và một trang thông tin điện tử có tên miền: yenbaitv.org.vn; tổng thời lượng các chương trình do đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất mỗi ngày 4 giờ, trong đó phát thanh 150 phút, truyền hình 90 phút; tổng thời lượng phát sóng chương trình phát thanh – truyền hình địa phương là 15 giờ. Tạp chí văn nghệ Yên Bái mỗi tháng xuất bản một số, khuôn khổ 16 x 24 cm, sản lượng đạt 6500cuốn/năm, đăng tải trên dưới 70 tác phẩm/1 số.

Cùng với 3 cơ quan báo chí, tỉnh Yên Bái còn có Cổng giao tiếp điện tử tỉnh gồm trang chủ và 35 trang thành viên; hệ thống 9 Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, 172 Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn; 21 bản tin cùng 8 trang tin điện tử trên internet được cấp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có Nhà xuất bản, toàn tỉnh có 2 doanh nghiệp in là Công ty cổ phần In Yên Bái, Công ty cổ phần In & Quảng cáo Đông Đô cùng hàng trăm cơ sở in, photocopy tư nhân có quy mô nhỏ. Trên địa bàn tỉnh có 2 đơn vị phát hành xuất bản phẩm quy mô lớn là: Trung tâm phát hành sách trực thuộc sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Công ty cổ phần sách, thiết bị trường học do sở Giáo dục – Đào tạo quản lý. Ngoài ra còn có hàng trăm cửa hàng văn phòng phẩm kinh doanh xuất bản phẩm, cho thuê truyện...

Với quan điểm phát triển mạnh mẽ, toàn diện mạng lưới báo chí in, đa dạng hóa nội dung, đa dạng đối tượng phục vụ theo phương châm không trùng chéo về tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, hướng tới người đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế khó khăn trong tỉnh. Từng bước đổi mới công nghệ, hiện đại hóa hệ thống sản xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng phát thanh; mở rộng mạng lưới truyền thanh đến tận thôn bản, khu phố. Phát triển truyền hình trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các tỉnh, thành trong cả nước, các nước trong khu vực và trên thế giới, bảo đảm phù hợp với tình hình địa phương; sử dụng các phương thức, công nghệ truyền dẫn phát sóng phù hợp, hỗ trợ cho nhau. Xây dựng báo điện tử có kỹ thuật và công nghệ hiện đại, phong phú về nội dung, sắc bén về tính định hướng, tính chiến đấu, có tính văn hóa, tính nghiệp vụ cao. Tăng cường công tác xuất bản; xã hội hóa và hiện đại hóa ngành in; mở rộng mạng lưới phát hành ấn phẩm xuất bản, đặc biệt là sách giáo khoa và ấn phẩm báo chí đến với đông đảo nhân dân, khu vực khó khăn về địa hình và kinh tế. Quy hoạch phát triển báo chí – xuất bản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020 xác định:

Cơ cấu chung về báo chí in tại Yên Bái gồm 01 tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh; 01 tạp chí Văn nghệ; 01 tạp chí về Khoa học - Kỹ thuật hoặc Kinh tế - Khoa học - Kỹ thuật; 01 báo hoặc tạp chí Tây Bắc và 01 tạp chí Phát thanh - Truyền hình. Cơ quan báo chí sẽ phát triển theo mô hình báo chí đa phương tiện, nâng cao chất lượng thông tin, tăng sản lượng phát hành và số lượng bạn đọc các ấn phẩm. Báo Yên Bái phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, trong đó, cùng với Báo Yên Bái thời sự, Báo Yên Bái vùng cao và Báo Yên Bái điện tử sẽ xuất bản thêm Báo Tây Bắc vùng cao phát hành tới các tỉnh miền núi Bắc bộ.

Đối với phát thanh, tập trung mở rộng diện phủ sóng, tăng thêm thời lượng, hoàn thiện hệ chương trình, nâng cao chất lượng nội dung và chất lượng tín hiệu, phát triển báo nói điện tử Internet; đổi mới công nghệ sản xuất chương trình, truyền dẫn, phát sóng theo hướng hiện đại hoá. Hoàn thiện và phát triển các hệ chương trình phát thanh với kỹ thuật tiên tiến, có biện pháp xoá các “vùng lõm” về sóng phát thanh phục vụ tốt nhu cầu của người nghe. Mở rộng quan hệ hợp tác cùng có lợi với các đài phát thanh, tổ chức phát thanh trong nước, quốc tế, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, hấp dẫn, từng bước hội nhập phát thanh. Phát triển và hiện đại hoá, số hoá phát thanh, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ phát thanh. Xây dựng các trạm truyền thanh cơ sở để bảo đảm các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đều có trạm truyền thanh để tiếp âm đài quốc gia, đài tỉnh, huyện, đồng thời là công cụ điều hành, chỉ đạo của chính quyền cơ sở. Đến năm 2010 tỷ lệ phủ sóng phát thanh địa phương toàn tỉnh đạt 75% và đến năm 2015, tỷ lệ phủ sóng phát thanh địa phương toàn tỉnh đạt 92%.
Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, tăng thời lượng các chương trình truyền hình địa phương, bên cạnh các chương trình thời sự, thời sự tổng hợp, chú trọng sản xuất các chương trình chuyên đề, giải trí, đồng thời đẩy mạnh thực hiện liên kết trong sản xuất chương trình, phấn đẩu đến năm 2015, kênh YTV sẽ phát sóng liên tục bằng các chương trình truyền hình Yên Bái 18 giờ trong ngày. Đầu tư phát triển công nghệ truyền hình mới, phấn đấu để có trình độ tương đương với công nghệ truyền hình của các tỉnh, thành trong cả nước và của các nước trong khu vực, chú trọng xu hướng hội tụ với các dịch vụ viễn thông - tin học - truyền hình trong phát triển công nghệ. Phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền (CATV và DTH) đến hầu hết các thành phố, thị xã và trung tâm các huyện, các khu vực đông dân cư. Kết hợp nhiều phương thức truyền dẫn, phát sóng (vệ tinh, mặt đất, cáp) và tận dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông đã có của các ngành, đơn vị có liên quan để nâng cao chất lượng và mở rộng diện phủ sóng trên toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi đối tượng trong xã hội. Phấn đấu đến năm 2015, phủ sóng truyền hình địa phương đạt 90% địa bàn dân cư, trong đó, tại trung tâm tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố được chuyển đổi công nghệ số thay thế công nghệ analog.

Đến năm 2015 sẽ thành lập Nhà xuất bản tại tỉnh Yên Bái, xuất bản các ấn phẩm kinh doanh tại khu vực miền núi phía Bắc, trong đó sẽ phát triển mạnh theo hướng xuất bản các ấn phẩm phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, ấn phẩm phục vụ hoạt động tuyên truyền và các ấn phẩm kinh doanh khác.

Hoạt động xuất bản, in, phát hành được tăng cường và mở rộng, trong đó, tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong công đoạn in, kết hợp phát hành truyền thống với phát hành trên mạng internet, giảm sự chênh lệch về hưởng thụ thông tin giữa khu vực nông thôn và thành thị. Năm 2010, toàn tỉnh có 25 bản tin với số lượng phát hành 130.000 bản/năm; 180 cơ sở in photocopy, trong đó có 2 công ty in đạt sản lượng 260 triệu trang in, tốc độ tăng trưởng sản lượng và doanh thu là 15%/năm; duy trì hoạt động của 3 doanh nghiệp tham gia in gia công vàng mã xuất khẩu ra nước ngoài. Năm 2015, toàn tỉnh có 32 bản tin với số lượng phát hành 170.000 bản/năm; 220 cơ sở in, photocopy bao gồm 4 công ty in, còn lại là các cơ sở tư nhân, tổng sản lượng đạt 500 triệu trang in; tốc độ tăng trưởng sản lượng và doanh thu đạt bình quân 15%/năm; nâng số lượng tham gia hoạt động in gia công vàng mã xuất khẩu ra nước ngoài lên 4 doanh nghiệp. Đến năm 2015, tỉnh Yên Bái đạt tỷ lệ 2 đầu sách giấy/1 người dân/1 năm, tăng 1đầu sách/1 người dân so với năm 2010. Ngoài sách giấy, tỉnh còn khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh tham gia phát hành sách qua mạng internet, phấn đấu trung bình 1 người dân có 3,5 đầu sách (giấy, điện tử)/1 năm vào năm 2020.

Đến năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì hoạt động của 5 cơ quan báo chí có ấn phẩm báo in, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí phát triển đa phương tiện, thực hiện xuất bản báo in trên internet theo dạng thức Epaper. Phát thanh địa phương được số hoá với công nghệ kỹ thuật mới, truyền dẫn phát sóng kết hợp nhiều hình thức trong đó những khu vực địa hình hiểm trở, khó khăn sẽ được khắc phục bằng phương thức truyền dẫn phát sóng tín hiệu qua vệ tinh, mạng điện thoại di động, internet; tổng thời lượng truyền dẫn phát sóng phát thanh của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đạt 6570 giờ, trong đó, phát sóng chương trình địa phương là 3650 giờ, tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam 2920 giờ; 100% địa bàn dân cư được phủ sóng , 100% số hộ được nghe phát thanh địa phương. Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh Yên Bái sẽ phát triển thêm một kênh truyền hình mới với nội dung theo hướng xã hội hóa; đưa truyền hình có độ phân giải cao với công nghệ HDTV vào phục vụ khán giả. Truyền hình sử dụng đa dạng các phương thức truyền dẫn phát sóng, đảm bảo 100% diện tích tỉnh được phủ sóng truyền hình địa phương, 100% người dân được xem chương truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái thông qua các thiết bị khác nhau. Trong truyền dẫn phát sóng mặt đất, sẽ dừng phát sóng công nghệ tương tự analog sang công nghệ số vào năm 2020 ở tất các các huyện, thị xã, thành phố. Riêng các khu vực địa hình phức tạp, đời sống nhân dân còn khó khăn sẽ tiếp tục phát sóng analog song song và sẽ chuyển đổi sang công nghệ số khi 95% số hộ dân trong khu vực có thiết bị thu hình số. Năm 2020, thời lượng chương trình truyền hình địa phương trên 2 kênh sóng là 13.140 giờ; thời lượng chương trình truyền hình tiếng dân tộc là 365 giờ/năm.

Trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí Yên Bái sẽ tích hợp tất cả các loại hình thông tin như text, picture, clip, audio…. Nội dung sẽ được cập nhật liên tục theo hướng đa dạng hoá, thông tin đa chiều và cập nhật nhanh. Các trang thông tin điện tử (tổng hợp, chuyên ngành, blog) phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức và rất nhiều cá nhân sẽ thiết lập các trang thông tin điện tử với nội dung phong phú, công nghệ cao đảm bảo tính tương tác đa chiều của trang tin và bạn đọc.

Lĩnh vực xuất bản sẽ được xã hội hóa bằng nhiều hình thức, có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia xuất và nhập khẩu xuất bản phẩm nước ngoài. Phạm vi hoạt động của Nhà xuất bản Yên Bái được mở rộng, ấn phẩm xuất bản phong phú, đa dạng. Xuất bản Yên Bái phát triển theo hình thức liên kết xuất bản, phát triển số lượng xuất bản phẩm bằng hình thức mở rộng mạng lưới cộng tác viên trên phạm vi cả nước. Hoạt động in phát triển mạnh với rất nhiều cơ sở in tư nhân trong và ngoài tỉnh cùng hoạt động. Công nghệ in cũng hoàn thiện trong cả 3 khâu: trước in, in và sau in. Đảm bảo sản phẩm in đạt chất lượng cao.

Bên cạnh việc nâng cao phương thức phát hành sách truyền thống, các đơn vị phát hành trong tỉnh được đổi mới mạnh mẽ theo hướng đa dạng hoá, hiện đại hóa nhằm đưa sách đến với người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt là ở các khu vực địa hình, kinh tế khó khăn theo hướng: Phát hành sách điện tử trên mạng intetnet; thực hiện bán sách theo phương pháp tự chọn, tự động, bán theo đơn đặt hàng, bán qua mạng internet, tiến tới kết hợp với bưu điện giao sách tại nhà như phát hành báo chí. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm với mục đích công ích được nhà nước hỗ trợ dưới hình thức nhà nước đặt hàng các doanh nghiệp, thực hiện việc đưa hệ thống xuất bản phẩm tới đông đảo người dân vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế khó khăn.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí – xuất bản giai đoạn 2010 – 2020 là 184 tỷ 850 triệu đồng, trong đó, giai đoạn 2010 - 2015: 87.300 triệu đồng, giai đoạn 2016 - 2020: 97.550 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ngành liên quan và các cơ quan báo chí, cơ quan tham gia hoạt động báo chí – xuất bản trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí – xuất bản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top