Ban hành quy hoạch băng tần 2300- 2400MHz và 2500- 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Thứ ba, 30/11/2010 08:57

Ngày 24/11/2010, Bộ thông tin và truyền thông đã ban hành thông tư 26/2010/TT-BTTTT về quy hoạch băng tần 2300- 2400MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam và thông tư 27/2010/TT-BTTTT quy hoạch băng tần 2500- 2690 MHZ cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Theo đó, quy hoạch này được áp dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) ở Việt Nam trong băng tần 2300- 2400 MHz và 2500- 2690 MHz.

img

Băng tần 2300- 2400 MHz được dành cho hệ thống thông tin di động IMT ở Việt Nam sử dụng phương thức song công phân chia theo thời gian (TDD). Về thực hiện quy hoạch của băng tần 2300- 2400 MHz bao gồm:

    a. Các tổ chức, cá nhân không được sử dụng mới và triển khai thêm các thiết bị vô tuyến điện khác trong băng tần 2300- 2400 MHz.

    b. Các tổ chức, cá nhân hiện đang được phép sử dụng hệ thống thông tin vô tuyến điện trong băng tần 2300- 2400 MHz không đúng mục đích được quy định trong Quy hoạch này sẽ không được tiếp tục gia hạn và phải chuyển đổi hoặc ngừng sử dụng theo quy định của Bộ TT& TT.

Thông tư số 26/2010/ TT- BTTTT cũng quy định rõ nội dung quy hoạch của băng tần 2300- 2400 MHz.

Băng tần 2500- 2690 MHz được dành cho hệ thống thông tin di động IMT ở Việt Nam. Thực hiện quy hoạch của băng tần 2500- 2690 bao gồm:

   a. Các tổ chức, cá nhân không được sử dụng mới và triển khai thêm các thiết bị vô tuyến điện khác trong băng tần 2300- 2400 MHz.

    b. Các tổ chức, cá nhân hiện đang được phép sử dụng hệ thống thông tin vô tuyến điện trong băng tần 2300- 2400 MHz không đúng mục đích được quy định trong Quy hoạch này sẽ không được tiếp tục gia hạn và phải chuyển đổi hoặc ngừng sử dụng theo quy định của Bộ TT& TT.

Nội dung quy hoạch của băng tần 2500- 2690 cũng được quy định cụ thể trong thông tư 27/2010/ TT-BTTTT.

Hai thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011. 

Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top