Ban hành Nghị quyết về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới

Thứ năm, 19/03/2020 13:46

Ngày 12/3/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Nghị quyết số 1161-NQ/TV về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới. Đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT có một Nghị quyết chuyên đề về công tác Đoàn với mục tiêu nhằm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Bộ vững mạnh, làm nòng cốt chính trị, là lực lượng bổ sung cho Đảng.

20200319-m05.jpg
 
Ảnh minh họa
 
Nghị quyết 1161-NQ/TV có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 đã hoạt động được nửa nhiệm kỳ. Trong nửa nhiệm kỳ đầu, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ TT&TT, Đoàn Thanh niên Bộ đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy được vai trò, sức mạnh của tuổi trẻ tham gia hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành Thông tin và Truyền thông và được lãnh đạo Bộ, Đoàn cấp trên ghi nhận bằng các hình thức thi đua, khen thưởng trong năm 2018 và năm 2019, cụ thể như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT, Cờ thi đua của Đoàn Khối, Bằng khen của của Trung ương Đoàn… Nghị quyết thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng ủy Bộ TT&TT đối với tổ chức Đoàn Bộ và đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ trẻ, đặc biệt trong bối cảnh Bộ TT&TT quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, gồm những lĩnh vực kỹ thuật mới, khó – là những lĩnh vực cán bộ trẻ có cơ hội phát triển, phát huy như chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng, công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông…
 
Một số chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết 1161-NQ/TV bao gồm:
 
- Cấp ủy đảng các cấp có kế hoạch làm việc với ban chấp hành Đoàn thanh niên cùng cấp tối thiểu một lần trong năm.
 
- Cán bộ đoàn, cán bộ trẻ trong diện quy hoạch (dưới 40 tuổi) tham gia ít nhất 01 khóa đào tạo hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, lý luận chính trị, kỹ năng mềm, quản lý nhà nước… phù hợp với vị trí công việc hiện tại và quy hoạch phát triển trong tương lai.
 
- Tỷ lệ cán bộ đoàn, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) trong cơ cấu cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp phòng và tương đương đạt 33% trở lên và cấp Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ đạt 15% trở lên.
 
Để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, Nghị quyết 1161-NQ/TV đề ra nhiều giải pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng:
 
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên
 
Định kỳ hàng năm, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông gặp gỡ cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của Bộ Thông tin và Truyền thông trong các hoạt động, sự kiện quan trọng của Bộ để định hướng, truyền cảm hứng cho tuổi trẻ của Bộ.
Thường xuyên thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn, coi trọng trang bị nghiệp vụ thanh vận, lý luận chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo và an ninh chính trị... cho cán bộ Đoàn.
 
Cơ cấu Bí thư Đoàn là đảng viên và có đủ nâng lực, phẩm chất, điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy đảng cùng cấp theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 28/7/2009 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
 
- Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh
 
Nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp, phấn đấu mỗi năm giới thiệu từ trên 15% trong tổng số đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.
 
Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan xây dựng cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Tăng cường vai trò giám sát và phản biện của Đoàn với các chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.
 
Xem xét việc đưa kết quả thi đua của tổ chức Đoàn là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của tổ chức đảng cùng cấp.
 
- Tăng cường vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò thanh niên: Xây dựng chương trình, kế hoạch và quy chế phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với các tổ chức đoàn thể khác để phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ cho các tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ quán triệt phổ biến Nghị quyết chi bộ, chi đoàn và định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo ra những bước chuyển rõ rệt đối với sự phát triển và chất lượng trong công tác thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông./.
 
Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top