Ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

Thứ ba, 09/07/2013 13:49

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 được Chính phủ ban hành hôm qua (8/7) với nhiều nội dung quan trọng như đưa công ty Quản lý tài sản Việt Nam hoạt động trong tháng 7/2013; triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường kiểm tra, xử lý xe vận chuyển quá tải; gia hạn cho vay tín dụng xuất khẩu đối với mặt hàng cà phê;...

img

Đưa công ty Quản lý tài sản Việt Nam hoạt động trong tháng 7/2013 - Ảnh minh họa

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp Chính phủ đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao.
 
Bên cạnh đó, bám sát thực tiễn, điều hành linh hoạt, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Khẩn trương ban hành và triển khai quyết liệt, có hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế đã được phê duyệt.
 
Đưa công ty Quản lý tài sản Việt Nam hoạt động trong tháng 7/2013
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến lạm phát nhằm kiểm soát và điều tiết lãi suất thị trường ở mức hợp lý, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tập trung vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp có triển vọng, có thị trường vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.
 
Bên cạnh đó, cơ cấu lại nợ và tiếp tục cho vay đối với các hộ nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi nếu khách hàng bảo đảm khâu tiêu thụ và có khả năng trả nợ; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh cà phê; tích cực triển khai có hiệu quả chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở.
 
Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đưa Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) đi vào hoạt động trong tháng 7/2013; theo dõi sát diễn biến tỷ giá, thị trường tiền tệ, ngoại hối để điều hành tỷ giá phù hợp; thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường vàng, tất toán trạng thái vàng đúng quy định.
 
Bộ Tài chính thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế nhưng có kiểm soát để thu đúng, thu đủ, tránh thất thoát và nợ đọng.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có giải pháp khuyến khích đầu tư toàn xã hội, tích cực thúc đẩy đầu tư để kích thích tổng cầu; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế thực hiện đầu tư, nhất là FDI và ODA.
 
Triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
 
Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chỉ đạo, hướng dẫn các vùng, địa phương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để cơ cấu từng ngành, từng sản phẩm.
 
Bên cạnh đó, kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả việc mua tạm trữ lúa gạo vụ Hè Thu góp phần bảo đảm lợi nhuận cho người sản xuất lúa; khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Quy chế tạm trữ lúa gạo; cũng như đánh giá mức độ thiệt hại do sử dụng giống lúa mới để có biện pháp hỗ trợ.
 
Đồng thời, xem xét cụ thể và hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang mô hình canh tác cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn nhưng không làm đất mất khả năng trồng lúa; đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng những mô hình sản xuất nông sản, chăn nuôi có hiệu quả; hướng dẫn lồng ghép các chương trình, huy động xã hội hóa để triển khai chương trình nông thôn mới.
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương chủ động, tích cực các biện pháp nắm tình hình, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh.
 
Tăng cường kiểm tra, xử lý xe vận chuyển quá tải
 
Nghị quyết nêu rõ, Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là các thành phố lớn tích cực tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược về nhà ở; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể tiêu chí nhà ở xã hội, tiêu chí thu nhập thấp; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xác định rõ tiêu chí doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội được vay vốn hỗ trợ nhà ở.
 
Bộ Giao thông vận tải tích cực đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 14 và các dự án trọng điểm về giao thông; phối hợp chặt chẽ với các địa phương có dự án đi qua để chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công các dự án.
 
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi về nguồn cung ứng vật liệu phục vụ thi công các dự án giao thông trên địa bàn, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý xe vận chuyển quá tải trọng làm hư hỏng hạ tầng giao thông.
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhanh hơn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên của các huyện thành Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc giải quyết tồn đọng đối với thương binh trong chiến tranh không còn đủ giấy tờ theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2013.
 
Hoàn chỉnh Đề án tiếp tục tái cơ cấu Vinalines
 
Chính phủ giao Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinalines), Bộ Giao thông Vận tải chủ trì tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan hoàn chỉnh Đề án tiếp tục tái cơ cấu theo Kết luận của Bộ Chính trị, phù hợp với tình hình thực tế, kết hợp giữa tái cơ cấu và giải thể, phá sản; thu gọn quy mô sản xuất, tập trung ngành nghề kinh doanh chính; giữ được năng lực chủ yếu về đóng và sửa chữa tàu thủy phù hợp với tình hình thị trường, khả năng tài chính và năng lực quản lý; khắc phục tình trạng khó khăn, thua lỗ và từng bước phát triển bền vững.
 
Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp nhà nước hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ.
 
Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị thông tin đầy đủ, chính thức về tình hình, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu tập đoàn, lựa chọn thời điểm thích hợp để công bố chính thức, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến việc xử lý nợ với chủ nợ nước ngoài; chuẩn bị báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền.
 
Gia hạn cho vay tín dụng xuất khẩu đối với mặt hàng cà phê
 
Chính phủ đồng ý gia hạn cho vay tín dụng xuất khẩu đối với mặt hàng cà phê và một số mặt hàng nông sản xuất khẩu từ 12 tháng lên 36 tháng.
 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, đánh giá khó khăn, trở ngại hiện nay đối với từng mặt hàng nông sản xuất khẩu; từ đó xác định đối tượng cụ thể cần hỗ trợ, đề xuất biện pháp hỗ trợ phù hợp.
 
Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì, trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 54/2013/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn để bổ sung mặt hàng cà phê và các mặt hàng nông sản xuất khẩu được xác định vào danh mục hỗ trợ, gia hạn thời gian vay tín dụng xuất khẩu.
 
Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng có giải pháp để hỗ trợ giải quyết khó khăn cho đối tượng kinh doanh cà phê và các mặt hàng nông sản xuất khẩu.
 
Hoàng Diên
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top