Ban hành Nghị định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Thứ hai, 22/07/2013 09:36

Ngày 15/07/2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về việc Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Nghị định cũng đã quy định chi tiết về việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, trò chơi điện tử trên mạng…

img

Ảnh minh họa (Nguồn internet).

Theo đó, Nghị định đã thực hiện chính sách phát triển, quản lý internet và thông tin trên mạng với những nội dung chính sau: thúc đẩy việc sử dụng internet trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ để tăng năng suất lao động; khuyến khích phát triển các nội dung, ứng dụng tiếng việt phục vụ cho người Việt Nam trên internet và đẩy mạnh việc đưa thông tin lành mạnh, hữu ích trên internet; phát triển hạ tầng băng rộng đến trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, thư viện, chú trọng việc phổ cập dịch vụ internet ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa hải đảo; ngăn chặn những hành vi lợi dụng internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; khuyến khích và tạo điều kiện sử dụng rộng rãi tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và chuyển đổi sang công nghệ internet IPv6; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về internet trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi…

Đối với việc cấp phép cung cấp dịch vụ internet, Nghị định quy định, các doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ internet khi có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình dịch vụ internet.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2013.

 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top