Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Bến Tre

Chủ nhật, 30/04/2023 14:57

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 428 /QĐ-UBND về Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Bến Tre (Bộ chỉ số đánh giá DTI), phiên bản 1.0. Bộ chỉ số áp dụng cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

cdsbt.jpg 

Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp tỉnh gồm 7 chỉ số chính, 49 chỉ số thành phần với nhóm chỉ số nền tảng chung (nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng) và nhóm chỉ số hoạt động cụ thể. Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp huyện gồm 9 chỉ số chính, 78 chỉ số thành phần. Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp xã gồm 9 chỉ số chính, 67 chỉ số thành phần.

Theo đó, việc đánh giá chuyển đổi số tỉnh Bến Tre được tổ chức định kỳ hàng năm. Thời gian đánh giá tính từ ngày 1-1 đến ngày 31-12 trong năm kế hoạch thực hiện chuyển đổi số. Việc đánh giá bảo đảm tính trung thực, công khai, khách quan, nguồn thông tin có độ tin cậy và chính xác; không đánh giá những nội dung, tài liệu không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá và đối chiếu với kết quả đánh giá thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với các nội dung, tiêu chí đánh giá.

Việc đánh giá phải được ứng dụng trên các nền tảng số trong công tác đánh giá, chấm điểm Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp tỉnh, Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp huyện, Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp xã. Kết quả đánh giá Bộ chỉ số đánh giá DTI tỉnh Bến Tre được công bố, công khai ngay sau khi hoàn thành việc tự đánh giá thẩm định, đánh giá và UBND tỉnh có quyết định phê duyệt.

Về quy trình đánh giá, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố hàng năm tiến hành rà soát, tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng để xác định mức độ hoàn thành, tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm theo Bộ chỉ số đánh giá DTI tương ứng của từng cấp và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. Trong năm thực hiện 3 lần, lần 1 trước ngày 15-6 (mốc báo cáo số liệu từ 1-1 đến 31-5), lần 2 trước ngày 30-11 (mốc báo cáo số liệu từ 1-1 đến 30-11), lần 3, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giải trình và báo cáo số liệu đến ngày 31-12 của năm báo cáo và nộp trước ngày 15-3 của năm liền kề báo cáo.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ kết quả tổng hợp, chấm điểm Bộ chỉ số đánh giá DTI của các cấp tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định công bố kết quả xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trong quý II của năm liền kề báo cáo.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top