Bản đồ phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 31/12/2017

Thứ năm, 01/06/2017 13:46

Vùng phủ VTV1 tại Bình Phước
VTV-Binhphuoc.jpg
 
Vùng phủ VTV1 tại Nha Trang - Khánh Hòa (Trạm chính)
VTV-Khanh-Hoa.jpg
 
Vùng phủ sóng kênh địa phương tại Nha Trang – Khánh Hòa
KenhDP-NhaTrang.jpg
 
Vùng phủ sóng kênh địa phương tại Trà Vinh
KenhDP-TraVinh.jpg
 
Vùng phủ sóng VTV 1 tại Tây Ninh (Núi Bà Đen)
VTV1-TayNinh.jpg
 
 Vùng phủ sóng kênh địa phương tại Sóc Trăng
KenhDP-SocTrang.jpg
 
Vùng phủ VTV1 tại Cà Mau
VTV1-CaMau.jpg
 
Vùng phủ sóng VTV 1 tại Hà Tiên – Kiên Giang (trạm chính)
VTV1-HaTienKG.jpg
 
Vùng phủ sóng VTV1 tại Hòn Me – Rạch Giá – Kiên Giang (trạm chính)
VTV1-Hòn-MeKG.jpg
 
 Vùng phủ sóng tương tự mặt đất tại huyện đảo Phú Quốc – Kiên Giang
PhuQuocKG.jpg
 
Vùng phủ sóng VTV1 tại Bạc Liêu
VTV1-BacLieu.jpg

VÙNG PHỦ SÓNG TRUYỀN HÌNH SỐ DVB-T2 CỦA VTC TẠI HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG
VTC-PQ.jpg

 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top