Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thứ sáu, 06/10/2023 17:29

Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông gồm 08 lĩnh vực quản lý của Bộ, cụ thể: Lĩnh vực Viễn thông; Lĩnh vực Bưu chính; Lĩnh vực Báo chí; Lĩnh vực Xuất bản; Lĩnh vực Chính phủ số; Lĩnh vực An toàn thông tin; Lĩnh vực Đại học số; Lĩnh vực Công nghệ số.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top