Ban Điều hành triển khai Chương trình công nghiệp PM&NDS Việt Nam báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm

Thứ sáu, 27/06/2014 10:13

Sáng ngày 27/06/2014, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã có buổi làm việc với Ban Điều hành triển khai Chương trình công nghiệp PM&NDS Việt Nam để nghe báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ, dự án chương trình 6 tháng đầu năm 2014. Tới dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan và các thành viên trong Ban Điều hành…

img

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng làm việc với Ban Điều hành triển khai Chương trình công nghiệp PM&NDS Việt Nam

Theo báo cáo của Ban Điều hành triển khai Chương trình công nghiệp PM&NDS Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014, trong phạm vi Chương trình có 1 nhiệm vụ và 2 dự án được triển khai như: Các hoạt động điều phối của Ban Điều hành; Dự án Xây dựng hệ thống chuẩn thông tin và số chuẩn trao đổi thông tin; Dự án xây dựng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI. Ban Điều hành thường xuyên duy trì công tác kiểm tra giám sát với các chủ trì triển khai các dự án thuộc Chương trình. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Điều hành đã phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ tổ chức làm việc với một số địa phương về phát triển CNTT như: Hà Tĩnh, Phú Thọ. Ban Điều hành tổ chức nhiều cuộc tọa đàm với doanh nghiệp phần mềm và nội dung số để thu thập kiến nghị của doanh nghiệp về chính sách như: Thuế, phân loại hoạt động sản xuất, phát triển nhân lực… Tổ chức khảo sát và thu thập số liệu về phát triển công nghiệp CNTT: Năm 2014, Ban Điều hành tiến hành thu thập số liệu về doanh nghiệp và nhân lực CNTT. Các số liệu này được sử dụng biên tập sách trắng CNTT Việt Nam và phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự kiến sẽ hoàn thiện sách trắng CNTT trong tháng 7.
 
Thời gian qua, Ban Điều hành cũng tổ chức các hội thảo tuyên truyền về Chương trình, tổ chức 2 hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua các hội thảo này, Ban điều hành đã thu thập nhiều ý kiến đóng góp có giá trị phục vụ công tác điều hành, đồng thời góp phần hoàn thiện Chương trình phát triển CNTT đến năm 2020. Thường trực Ban Điều hành đã dự thảo văn bản hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT năm 2015. Dự kiến sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT, Thường trực Ban Điều hành sẽ hoàn chỉnh lại và trình Bộ Thông tin và Truyền thông văn bản này. Bên cạnh đó, Thường trực Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo phê duyệt và thực hiện các công tác hành chính để duy trì hoạt động thường xuyên của Ban điều hành.
 
Tại cuộc họp, Ban Điều hành cũng kiến nghị với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư một số nội dung như: cho phép kéo dài thời gian triển khai dự án đến hết năm 2015 đối với Dự án Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn CMMI  và bổ sung dự án này vào danh mục các dự án được đăng kí kế hoạch năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí kinh phí cho dự án trong năm 2015 để thực hiện.
Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top