Ban Điều hành 898 họp Phiên toàn thể lần thứ I năm 2017

Thứ tư, 19/07/2017 15:04

Ngày 19/7/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị phiên họp toàn thể Ban Điều hành 898 lần thứ I năm 2017. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cục, vụ chức năng liên quan của Bộ TT&TT.

20170719-pg1-tc.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Theo đại diện Cục An toàn Thông tin, ngày 9/6/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định thành lập Ban Điều hành triển khai Quyết định 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm ATTT mạng giai đoạn 2016-2020 (Ban Điều hành 898). Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng Ban. Các thành viên của Ban Điều hành là đại diện các Bộ, ngành liên quan (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Cơ yếu Chính phủ) và một số cục, vụ chức năng liên quan của Bộ TT&TT. Cục ATTT (trực thuộc Bộ TT&TT) là cơ quan thường trực của Ban Điều hành, thực hiện nhiệm vụ giúp việc, tổ chức các hoạt động của Ban Điều hành và các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.
 
Cũng theo Quyết định, Ban Điều hành 898 thực hiện các chức năng cụ thể sau: Là đầu mối điều phối, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ của Quyết định số 898/QĐ-TTg và các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực ATTT; Đề xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ TT&TT về giải quyết một số vấn đề đột xuất hoặc thường xuyên trong công tác bảo đảm ATTT mạng; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm xin ý kiến các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề liên quan tới ATTT mạng; Phối hợp với Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước để lồng ghép nội dung kiểm tra bảo đảm ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT.
 
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục ATTT, đã có báo cáo về tình hình ATTT tại Việt Nam trong thời gian qua, tình hình triển khai các nhiệm vụ tại Quyết định 898 và công tác triển khai Quyết định 898 tại Bộ TT&TT.
 
Tại Hội nghị, đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ATTT tại Bộ, ngành mình. Nhiều đại biểu cũng nhất trí rằng công tác đào tạo ATTT tại các trường đại học cần được đổi mới cho phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới. Nhiều sinh viên được đào tạo sau khi ra trường chưa làm việc được ngay. Bộ TT&TT cần có tiếng nói mạnh mẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này, các đại biểu nhấn mạnh.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao các trao đổi, ý kiến góp ý và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến ATTT mạng của đại biểu đến từ các Bộ, ngành. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tiếp tục góp ý cho Quy chế hoạt động của Ban Điều hành qua email. Sau một tuần, Ban điều hành sẽ tiếp thu ý kiến và đưa ra Quy chế chính thức.
 
Thứ trưởng chỉ đạo Cục ATTT, đơn vị thường trực Ban Điều hành, trên cơ sở ý kiến đóng góp, sẽ chi tiết hóa các kế hoạch hoạt động của Ban. Cụ thể: Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về ATTT; Tổ chức các Hội thảo về khung ATTT mạng, về phương pháp đánh giá mã độc, nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ ATTT nội địa... từ đó xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan.
 
Cục ATTT cần xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, đánh giá tình hình thực tiễn về ATTT mạng tại các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, Cục cần nghiên cứu đề xuất phương án phối kết hợp với các thành viên của Ban Điều hành để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng các tiêu chuẩn về đảm bảo ATTT, phương pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ ATTT nội địa; Tăng cường phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu chính phủ - những đơn vị có cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt, có nguồn nhân lực tốt về ATTT – để tăng cường nhận thức về ATTT, đào tạo về ATTT và diễn tập về ATTT.
 
Sau khi xin ý kiến Bộ trưởng Bộ TT&TT, Cục ATTT cần gửi công văn mời Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia vào Ban Điều hành 898. Đồng thời, sẽ thành lập Tổ chuyên gia gồm các chuyên gia về ATTT đến từ các nhà mạng, các công ty về ATTT, Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) tham gia vào một số cuộc họp của Ban, Thứ trưởng chỉ đạo.
   
 
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top