Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Hà Nội giám sát an toàn ứng dụng CNTT trọng yếu

Thứ năm, 14/04/2016 15:32

Cùng với việc đánh giá an ninh, an toàn cho các hệ thống CNTT theo định kỳ, Ban Cơ yếu Chính phủ và UBND Hà Nội cũng sẽ phối hợp giám sát an toàn đối với các ứng dụng CNTT trọng yếu như: Cổng giao tiếp điện tử thành phố, ứng dụng dùng chung thành phố…

Đây là một nội dung trong thỏa thuận phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống ứng dụng CNTT của thành phố Hà Nội vừa được đại diện lãnh đạo UBND TP.Hà Nội và Ban Cơ yếu Chính phủ ký kết chiều nay, ngày 13/4/2016.

 

img
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý (ngồi bên phải) và Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Đào (ngồi bên trái) ký kết thỏa thuận phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống ứng dụng CNTT của thành phố Hà Nội.
 
Mục tiêu của thỏa thuận này là tăng cường hợp tác giữa hai bên, phát huy thế mạnh của mỗi bên để huy động các nguồn lực tham gia tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông  tin đối với hệ thống ứng dụng CNTT của thành phố Hà Nội nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh.
 
Theo thỏa thuận mới ký kết, UBND TP.Hà Nội và Ban Cơ yếu Chính phủ thống nhất sẽ tập trung phối hợp trong 3 nội dung chính gồm bảo mật dữ liệu và kênh truyền; xác thực; giám sát an toàn thông tin.
 
Cụ thể, về bảo mật dữ liệu và kênh truyền, cùng với việc phối hợp triển khai giải pháp bảo mật cho Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Hà Nội, hai cơ quan cũng sẽ cùng triển khai giải pháp bảo mật kênh truyền mạng diện rọng (WAN) của thành phố, đồng thời bảo mật cho các thiết bị đầu cuối cần bảo mật (máy tính chuyên dụng phục vụ soạn thảo, truyền gửi văn bản mật, bảo đảm bảo mật điện thoại cố định).
 
Với nội dung xác thực, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước thuộc TP.Hà Nội.
 
Còn về nội dung giám sát an toàn thông tin, UBND TP.Hà Nội và Ban Cơ yếu Chính phủ thống nhất sẽ phối hợp giám sát an toàn mạng đối với hạ tầng CNTT của TP.Hà Nội gồm mạng WAN, Trung tâm dữ liệu…; giám sát an toàn đối với các ứng dụng CNTT trọng yếu như Cổng giao tiếp điện tử thành phố, ứng dụng dùng chung thành phố…; đồng thời đánh giá an ninh, an toàn cho các hệ thống CNTT theo định kỳ.
 
Bên cạnh đó, thỏa thuận phối hợp giữa UBND TP.Hà Nội với Ban Cơ yếu Chính phủ cũng nêu rõ, hai bên sẽ cùng phối hợp triển khai một số nội dung khác như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, diễn đàn để tuyên truyền, giới thiệu và trao đổi nhằm mục đích phát triển và ứng dụng các giải pháp bảo mật, xác thực, giám sát an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước; Hợp tác điều tra, nghiên cứu, về nhu cầu, thực trạng và khả năng triển khai các giải pháp bảo mật, xác thực, giám sát an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước qua đó phân tích các khó khăn, thuận lợi và đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp bảo mật, xác thực, giám sát an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước.
 
Đồng thời, hai cơ quan cũng sẽ cùng triển khai hoạt động đào tạo để nâng cao nhận thức về công tác bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin trong tình hình mới; thu thập, tổng hợp các ý kiến góp ý của các cơ quan nhà nước để kiến nghị lên Chính phủ về các chính sách, chế độ nhằm đẩy mạnh và ứng dụng triển khai các nội dung bảo mật, xác thực, giám sát an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước phục vụ công tác xây dựng các chính sách của Nhà nước; lập các báo cáo thống kê và đánh giá tình hình ứng dụng và triển khai các nội dung bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước phục vụ công tác xây dựng các chính sách của Nhà nước.
Vân Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top