Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương làm việc tại tỉnh Long An

Thứ sáu, 07/05/2021 13:36

Ngày 06/5/2021, tại tỉnh Long An, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Long An về việc triển khai cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Kiem-tra-DTCSHC-tai-Long-An.jpg

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), thành viên

Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), thành viên Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương, làm Trưởng Đoàn công tác.

Làm việc với Đoàn công tác có Giám đốc Sở Nội vụ Võ Thanh Phong, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Long An; lãnh đạo và một số công chức Sở Nội vụ có liên quan.

Báo cáo Đoàn công tác về tình hình triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại Long An, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Kỳ Đức cho biết: Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Long An (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã triển khai thu thập thông tin danh sách nền các đơn vị, cập nhật danh sách nền các cơ sở hành chính, kết hợp việc rà soát đối chiếu thông tin thực tế để hoàn thiện danh sách nền phục vụ thu thập thông tin Tổng điều tra và đã hoàn thành việc gửi danh sách nền đã rà soát về Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương để tổng hợp, chuẩn bị cho giai đoạn thu thập thông tin.

Ngoài cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng điều tra, tỉnh có 19 sở ngành thuộc UBND tỉnh và 15 đơn vị hành chính cấp huyện với 188 xã, phường, thị trấn. Qua đó, đã rà soát, xác định có 541 đơn vị điều tra trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh là 48, cấp huyện là 493). Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thực hiện tuyển chọn và phân công nhiệm vụ 01 quản trị hệ thống và 05 giám sát viên cấp tỉnh (01 Giám sát viên/03 huyện); tuyển chọn 38 giám sát viên và 15 quản trị hệ thống cấp huyện để triển khai đối với 188 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố (tối thiểu 01 giám sát viên/05 xã).

Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021, các đơn vị điều tra trong tỉnh thực hiện kê khai thông tin của đơn vị mình theo nội dung phiếu điều tra qua web-form; các giám sát viên các cấp thực hiện việc giám sát quá trình kê khai thông tin của các đơn vị, kiểm tra logic và đôn đốc để đảm bảo tiến độ thực hiện kê khai thông tin của các đơn vị điều tra. Qua theo dõi trên phần mềm, đến ngày 30/4/2021 đã có 541/541 cơ quan đã thực hiện và hoàn thành việc khai báo, đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng của cuộc điều tra cơ sở hành chính, Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhằm đảm bảo kịp tiến độ, thời hạn điều tra; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất trong suốt thời gian từ khâu lập bảng kê, tập huấn thu thập, tổng hợp số liệu điều tra tại các đơn vị.

Được sự quan tâm quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã khẩn trương triển khai Quyết định số 1096/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tỉnh đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện cuộc điều tra theo phương án thống nhất do Ban Chỉ đạo Trung ương quy định. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đã thành lập Tổ thường trực giúp việc để xây dựng kế hoạch chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, thu thập thông tin.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung thực hiện chỉ đạo sát sao, khẩn trương trong việc rà soát, xác định danh sách nền các đơn vị hành chính, cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng tiêu chí để triển khai thu thập thông tin hiệu quả, nhanh chóng, đảm bảo kịp tiến độ, thời gian theo phương án điều tra của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương. Đồng thời, Cục Thống kê tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, tích cực trong hỗ trợ, hướng dẫn về nghiệp vụ điều tra cho các cơ quan, đơn vị.

Kiem-tra-DTCSHC-tai-Long-An1.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân nhấn mạnh: mục đích của cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là: 1) rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; 2) tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính…); 3) bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán chỉ tiêu GDP và GRDP, và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương; 4) cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về số liệu cung cấp cho Ban Chỉ đạo Trung ương. Đặc biệt, năm 2020 được lấy làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh (Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cơ sở hành chính, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân cũng lưu ý một số nghiệp vụ liên quan tới: chỉ tiêu tinh giản biên chế; chỉ tiêu thông tin tài sản của đơn vị; chỉ tiêu thông tin về hoạt động của đơn vị; thông tin về sản phẩm vật chất dịch vụ của đơn vị; mục dịch vụ hành chính công.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường chỉ đạo sát sao để bảo đảm thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính đúng tiến độ, chất lượng và thời gian quy định; đồng thời tiếp tục căn cứ vào hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ sở hành chính điều chỉnh lại thông tin trên phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 để đảm bảo chất lượng thông tin và tổ chức nghiệm thu các cấp tại địa phương.

Bên cạnh đó, Cục Thống kê tỉnh cần hỗ trợ lực lượng điều tra viên tại thực địa để hướng dẫn các cơ sở hành chính khai phiếu./.

 

Nguồn: tcnn.vn (Tạp chí Tổ chức Nhà nước)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top