Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II

Thứ tư, 17/04/2013 09:22

Sáng 16/4/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phát triển công nghệ thông tin tỉnh nhằm đánh giá kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quý I/2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh chủ trì Hội nghị.

img

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trường Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tính đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh đã cấp trên 3.600 tài khoản thư điện tử cho cán bộ các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; hoàn thành việc triển khai cài đặt thí điểm phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại 07 đơn vị Sở, ban, ngành: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã cung cấp 100% các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 lên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị mình; Xây dựng được 3 dịch vụ công ở mức độ 3 (cấp phép xây dựng; hành nghề y dược tư nhân và giải quyết khiếu nại tố cáo). Đặc biệt, trong quý I, có 18 sở, ban, ngành và 8 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt việc gửi nhận văn bản điện tử đối với giấy mời, báo cáo, tài liệu họp, hội nghị; văn bản chỉ đạo điều hành theo đúng lộ trình.
 
Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin đã tập trung làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình xử lý văn bản điện tử, sử dụng hệ thống thư điện tử, mạng truyền số liệu chuyên dùng  và cung cấp thông tin lên trang/cổng thông tin điện tử, … đồng thời đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước.
 
Theo đó, trong quý II, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các dự án liên quan đến quản lý văn bản điện tử và hồ sơ công việc trên phạm vi toàn tỉnh: Dự án ứng dụng hệ điều hành Portals; xây dựng Kế hoạch triển khai Quy chế đối thoại trực tuyến giữa tổ chức kinh tế với các cơ quan quản lý Nhà nước; triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng tới cấp xã, đồng thời nâng cấp hệ thống thư điện tử, thực hiện thí điểm chữ ký số và số hóa văn bản. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, tỉnh tập trung mở rộng đối tượng trong việc triển khai lộ trình gửi/nhận văn bản điện tử trên toàn tỉnh; triển khai các nội dung trong lộ trình cung cấp các dịch vụ công; hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm và hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục trong đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin…
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ứng dụng công nghệ thông tin đã đạt được trong quý I, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, triển khai dịch vụ công, triển khai phối hợp trong việc nâng cấp hạ tầng…Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tập trung nâng cao hoạt động của cổng Thông tin điện tử tỉnh, cổng/trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, địa phương, đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và Ban Biên tập của Cổng Thông tin điện tử. Về việc nhận/gửi các văn bản qua hệ thống thư điện tử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Bắt đầu từ tháng 5/2013, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chỉ gửi file điện tử, không gửi kèm bản giấy. Các cơ quan, đơn vị phải tự sao, in tài liệu khi đi họp. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng yêu cầu việc xếp hạng và công bố kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị phải được tiến hành công khai, minh bạch. Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xây dựng và hoàn thiện Dự thảo quy định trách nhiệm người đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 6/2013./.
 
T.D
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top