Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2016

Thứ sáu, 04/03/2016 10:56

Ngày 3/3/2016, tại Sở TT&TT Phú Thọ, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh năm 2015; triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016.

img

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phan Quang Thao – Giám đốc Sở TT&TT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh.
 
Năm 2015, việc phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hạ tầng CNTT trong các cơ quan Nhà nước cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công việc của cán bộ, công chức (CBCC) trong toàn tỉnh. 100% cơ quan, đơn vị đã có hệ thống mạng nội bộ (LAN) và được kết nối đường truyền Internet tốc độ cao; 96% CBCC chuyên môn, nghiệp vụ cấp tỉnh, cấp huyện được trang bị máy tính làm việc; 100% các xã, phường, thị trấn đã có máy tính được kết nối Internet phục vụ công tác. Toàn tỉnh hiện có trên 1.800 trạm thu phát sóng thông tin di động (trong đó có 612 trạm thu phát sóng đa dịch vụ); toàn tỉnh đạt xấp xỉ 2 triệu thuê bao điện thoại. Hệ thống hội nghị trực tuyến được duy trì hoạt động tốt. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến được triển khai tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh và huyện đảm bảo cung cấp toàn bộ 1.781 dịch vụ công của tỉnh dưới hình thức trực tuyến ở mức độ 2 3, 4 nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính. 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh và huyện có trang thông tin điện tử kết nối, liên thông với Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh, là nơi cung cấp các nguồn thông tin hữu ích, các dịch vụ hành chính công phục vụ sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Hoạt động ứng dụng CNTT có nhiều đổi mới. Toàn tỉnh hiện có 380 doanh nghiệp xây dựng trang thông tin điện tử để quảng bá thương hiệu và giới thiệu sản phẩm. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử (công ty NAMUGA, doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc) và 9 doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nội dung số (chủ yếu trong lĩnh vực truyền hình trả tiền). Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT được thực hiện thường xuyên; 90% CBCC đã được đào tạo, có chứng chỉ tin học và 98% CBCC sử dụng thành thạo máy tính phục vụ công tác; 100% các trường THPT giảng dạy bộ môn tin học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2016, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCCVC, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch CNTT trung và dài hạn giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng và ban hành các văn bản về CNTT để quản lý, vận hành hệ thống CNTT, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT; tập trung triển khai các chương trình, dự án quan trọng như: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hộ tịch, hộ khẩu; tiếp tục triển khai hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ hành chính công; triển khai xây dựng hệ thống chuyển nhận văn bản tích hợp chữ ký số trong các cơ quan nhà nước của tỉnh; tiếp tục triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh đã thẳng thắn đánh giá lại những kết quả đạt được và hạn chế của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua cũng như tình hình phát triển, ứng dựng CNTT trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu năm 2016 cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh trong đó ưu tiên ứng dụng CNTT, từng bước hoàn thiện hạ tầng CNTT. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đẩy mạnh ứng dụng CNTT; cải cách hành chính; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCC, người dân, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa vai trò của ứng dụng CNTT; chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển CNTT giai đoạn 2016 - 2020; ban hành các văn bản về CNTT để quản lý, vận hành hệ thống CNTT, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. Sở TT&TT cần tiếp tục phối hợp với các bộ phận đánh giá cho điểm ứng dụng CNTT, từ đó có hình thức khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt.
Khánh Trang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top