Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị phổ biến nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thứ hai, 03/06/2013 17:00

Chiều ngày 3/6/2013, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị phổ biến nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Đồng chí Trần Đức Lai, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thay mặt Ban Cán sự Đảng đã trực tiếp phổ biến các kết quả Hội nghị Trung ương 7. Tham dự nghe phổ biến, có Lãnh đạo Bộ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các đồng chí là cấp ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, toàn thể đảng viên đang làm việc tại cơ quan Bộ 18 Nguyễn Du và các cán bộ, đảng viên của hai cơ quan đại diện Bộ tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự trực tuyến qua mạng internet.

img

Đồng chí Trần Đức Lai - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, từ ngày 2/5/2013 đến ngày 11/5/2013 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần thứ thứ 7 để thảo luận, cho ý kiến đối với các vấn đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và một số vấn đề quan trọng khác; Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, thiết thực, Bộ Chính trị đã tiếp thu và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thông qua nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị: về Đề án "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"; Đề án "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Việc tiếp thu ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Đề án "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"; Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; bầu bổ sung Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị Trung ương 7. Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến, thông qua Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7.
 
Ngô Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top