Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ hai, 07/07/2014 14:03

“6 tháng cuối năm 2014, toàn Ngành cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, diễn ra sáng nay tại trụ sở Bộ.

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị, đã có 91 ý kiến trao đổi, thảo luận của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh; Sóc Trăng; Tiền Giang; Hà Nội; Phú Thọ; Hải Phòng; Hòa Bình; Điện Biên; Huế; Quảng Ngãi; Gia Lai) các doanh nghiệp (VNPT; Viettel; VMS) và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Về cơ bản, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều nhất trí với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Đánh giá sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn Ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông tiếp tục được duy trì tốt. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Ngành tiếp tục ổn định, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp, các Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông cần tập trung rà soát những nhiệm vụ còn lại trong Chương trình công tác 2014 và có kế hoạch, biện pháp, giải pháp để tập trung thực hiện tốt; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành, đặc biệt là các ấn phẩm, trang thông tin điện tử có nội dung liên quan chủ quyền biên giới, biển, đảo và hình ảnh đất nước; Tích cực triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn VNPT đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014; Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với việc phát triển thị trường viễn thông bền vững, quản lý dịch vụ trên mạng Internet di động (OTT), thuê bao di động, quản lý đầu số tin nhắn; Tập trung triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020, nhất là tại 05 thành phố lớn; Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương ứng phó kịp thời các sự cố an toàn thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng Internet.../.
 
 
 
Xem thêm:
Doãn Mạnh – Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top