Bắc Ninh với công tác thi hành Luật Báo chí

Thứ tư, 18/06/2014 10:51

Những năm qua, các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà báo trong tỉnh luôn được các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của của mình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Tuy nhiên, sau 25 năm thực thi Luật Báo chí, đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề bất cập cần chỉnh sửa, bổ sung để đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn.

img

Ảnh minh họa

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có ba cơ quan báo chí gồm: Đài PT-TH tỉnh, Báo Bắc Ninh và Tạp chí Người Kinh Bắc. Ngoài ra, có Hội Nhà báo, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Cổng thành phần, Đài phát thanh 8 huyện thị xã, thành phố, 126 Đài truyền thanh xã, phường thị trấn, 22 đơn vị có xuất bản bản tin cùng hàng trăm trang website của các tổ chức, cá nhân. Công tác quản lý nhà nước về báo chí thường xuyên được tỉnh quan tâm. Báo chí trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động nề nếp, đúng định hướng, tuân thủ các quy định của pháp luật, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), các cơ quan báo chí, truyền thông luôn quan tâm, triển khai sâu rộng Luật tới các nhà báo, người làm báo trong tỉnh. Thông qua các lớp, hội nghị tập huấn, tọa đàm chuyên đề và qua quá trình hoạt động thực tiễn đã giúp mỗi nhà báo, người làm báo hiểu sâu sắc và tự giác thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí. Công tác cấp, đổi phát Thẻ Nhà báo, xét kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam được cơ quan quản lý nhà nước, Hội Nhà báo, các Chi hội và các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng qui định. Toàn tỉnh hiện có hơn 350 người công tác tại các cơ quan báo chí, Đài phát thanh cấp huyện, trong đó có 99 người trực tiếp hoạt động báo chí được cấp Thẻ Nhà báo. Các nhà báo được cấp thẻ đều sử dụng thẻ đúng mục đích, đến nay chưa có nhà báo nào bị thu hồi Thẻ Nhà báo. Hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh kết nạp từ 13 đến 15 hội viên, nâng tổng số hội viên Hội Nhà báo của tỉnh lên 135 hội viên (tăng gấp 3 lần so với năm 2004).

Các Nhà báo, hội viên Hội Nhà báo và những người làm báo của tỉnh được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng say mê nghề nghiệp, tính sáng tạo, ham học hỏi và trách nhiệm cao với xã hội. Bên cạnh việc thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, những người làm báo còn luôn sâu sát cơ sở, kịp thời phản ánh hơi thở của cuộc sống; đặc biệt là biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, phản ánh những vấn đề tiêu cực, bức xúc được đông đảo nhân dân quan tâm theo đúng định hướng. Từ kênh thông tin của báo chí, nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đã được các cấp, các ngành tiếp thu, xử lý giải quyết theo luật định.

Những người hoạt động báo chí trong tỉnh thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, được tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị tác nghiệp. Hàng năm, Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Bắc Ninh, Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố đều mở các lớp, hội nghị tập huấn liên quan đến báo chí, đặc biệt là các kỹ năng tác nghiệp của phóng viên, nhà báo; cử các phóng viên, nhà báo tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn do các bộ, ban, ngành của Trung ương tổ chức. Đồng thời tổ chức các chuyến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các tỉnh bạn. Từ đó, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của những người làm báo không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhiều nhà báo có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị, thạc sỹ, tiến sỹ báo chí…

Công tác thi đua, khen thưởng, thanh tra, kiểm tra, lưu chiểu báo chí được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tốt giải báo chí Ngô Gia Tự, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí tiêu biểu. Sở TT&TT xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ quan báo chí, tuyên truyền theo định kỳ và đột xuất…Hàng quí, Sở TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí, kịp thời chấn chỉnh những vi phạm và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cho quí tiếp theo. Bình quân, hàng năm, Báo Bắc Ninh xuất bản hơn 1,7 triệu bản báo thường kỳ, báo hàng tháng, báo Tết dương lịch và báo xuân. Các ấn phẩm báo chí đều được lưu chiểu đúng theo qui định của Luật Báo chí và Luật Xuất bản.

Qua 25 năm thi hành Luật Báo chí và 15 năm thực hiện Luật Báo chí sửa đổi cho thấy: các cơ quan báo chí, truyền thông, những người hoạt động báo chí  trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc. Từ đó, đã và đang tạo hành lang pháp lý thuận lợi để báo chí phát huy hết vai trò chức năng, trách nhiệm xã hội của mình. Song một số điều quy định của luật như: qui định về các loại hình báo chí, quảng cáo trên báo chí, lưu chiểu, cải chính trên báo chí, tài chính báo chí,xử lý vi phạm, vấn đề phát ngôn và cung cấp thông tin cho cho báo chí… đến nay đã không còn phù hợp. Vì vậy, Luật Báo chí cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn; tăng cường chức năng, nhiệm vụ, cán bộ chuyên trách cho Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh; tiếp tục đầu tư  cơ sở vật chất, trang thiết bị đi đôi với công tác đào tạo, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ báo chí theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, chuyên trách. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật báo chí cần cụ thể hoá, chi tiết hoá các điều khoản quy định; xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động báo chí. Tiếp tục rà soát, bổ sung những vấn đề mới do thực tiễn và sự phát triển của báo chí đặt ra cũng như bảo đảm quyền tự do báo chí của công dân. Hoàn thiện, thực thi hiệu quả Luật Báo chí sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các cơ quan báo chí, các Nhà báo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trước xã hội trong thời kỳ hội nhập, phát triển./.

Hữu Thắng - Sở TT&TT Bắc Ninh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top