Bắc Ninh: Thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ ba, 16/03/2021 10:11

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Phương án điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, từ ngày 1-3-2021 bắt đầu thực hiện Tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) năm 2021 trên quy mô toàn quốc. Làm rõ hơn về công tác chuẩn bị cũng như các bước triển khai Tổng ĐTKT của tỉnh, phóng viên Báo Bắc Ninh có cuộc phỏng vấn ông Vũ Minh Giang, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng ĐTKT tỉnh.

Phóng viên: Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa và các bước thực hiện Tổng ĐTKT năm 2021?


Ông Vũ Minh Giang: Tổng ĐTKT là 1 trong 3 cuộc Tổng điều tra (TĐT) thống kê được quy định trong Luật Thống kê với chu kỳ thực hiện 5 năm một lần. Mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành Thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP); tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

20210316-l1.jpg

Từ ngày 1/3 đến hết ngày 30/5/2021, thực hiện điều tra đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 
Thời gian thu thập thông tin cuộc Tổng ĐTKT năm 2021 chia làm 2 giai đoạn: Từ ngày 1-3 đến hết ngày 30-5-2021, thực hiện điều tra đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính; từ ngày 1-7 đến hết ngày 30-7-2021, thực hiện điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12-2021; kết quả chính thức công bố vào tháng 2-2022.

Phóng viên: Công tác chuẩn bị và thực hiện cuộc Tổng ĐTKT của  tỉnh đến nay như thế nào thưa ông?


Ông Vũ Minh Giang: Ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng ĐTKT Trung ương, Cục Thống kê tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh thành lập BCĐ TĐT cấp tỉnh, huyện, xã, đồng thời tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện công tác chuẩn bị và triển khai các bước theo đúng kế hoạch.


Đến nay, tất cả các bước của TĐT được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, các điều tra viên được tập huấn đầy đủ, nắm chắc nghiệp vụ bảo đảm đủ điều kiện để hướng dẫn các đơn vị thực hiện khai báo thông tin trên trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp. Để hoàn thành tốt và đúng tiến độ điều tra, ngành Thống kê đẩy mạnh công tác tuyên truyền để điều tra viên, người cung cấp thông tin hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp số liệu và tính nhất quán của số liệu. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm phương án TĐT được triển khai thống nhất ở các đơn vị, địa phương. Tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị điều tra phối hợp và thực hiện tốt các nội dung TĐT liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bảo đảm hoàn thành các công việc đúng tiến độ.


Từ  ngày 1-3 toàn tỉnh triển khai điều tra giai đoạn 1. Để thực hiện tốt giai đoạn này, 2 cơ quan tham mưu chính cho BCĐ là Cục Thống kê và Sở Nội vụ tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của điều tra viên và giám sát viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc TĐT nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ. Giám sát viên bám sát địa bàn đã được phân công hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo cấp huyện; kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của điều tra viên. Quán triệt cho điều tra viên tuân thủ đúng phương án, nghiên cứu và lên lịch liên hệ với đơn vị để hướng dẫn đăng nhập Website, cung cấp tài khoản, mật khẩu và hướng dẫn việc kê khai thông tin bảo đảm đầy đủ các câu hỏi trong phiếu điều tra.


Phóng viên: Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm nào được tỉnh tập trung chỉ đạo trong cuộc TĐT này?


Ông Vũ Minh Giang: Để tổ chức thành công cuộc TĐT, BCĐ tỉnh yêu cầu BCĐ cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc TĐT. Các điều tra viên phải có trách nhiệm tiếp cận các đơn vị cung cấp tài khoản để đơn vị điều tra đăng nhập vào hệ thống theo đúng thời gian quy định, kiểm soát tốt tiến độ, đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ đơn vị. Các Ủy viên BCĐ, thành viên Tổ Thường trực giúp việc BCĐ, giám sát viên các cấp thường xuyên nắm tình hình về tiến độ của cuộc TĐT, báo cáo lên cấp trên những vướng mắc, khó khăn phát sinh tại địa bàn để kịp thời xử lý.


Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào tất cả các công đoạn của cuộc điều tra, các nội dung điều tra được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (web-form) và theo phiếu điện tử (CAPI), hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy, đây là một trong những đổi mới của cuộc Tổng ĐTKT năm 2021. Chính vì thế, công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên và tập huấn nghiệp vụ được ngành Thống kê tiến hành đồng bộ theo hình thức trực tuyến, tổ chức nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, phù hợp với từng khối điều tra.


Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Ngân (thực hiện)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top