Bắc Ninh nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông

Thứ ba, 18/06/2013 16:24

Những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, góp phần từng bước đưa hoạt động báo chí, truyền thông vào nề nếp, hiệu quả, phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

img

Hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước về báo chí quý I/2013.

Hiện nay, toàn tỉnh có các cơ quan báo chí như: Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh, Đài phát thanh 8 huyện, thị xã, thành phố, 126 Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn, 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (truyền hình cáp, My TV...), 22 đơn vị có xuất bản bản tin, cùng nhiều trang website, cơ sở in ấn. Các hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, định hướng dư luận xã hội của đông đảo khán giả, độc giả trong và ngoài tỉnh cũng như sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền tỉnh. Trong những năm qua, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch liên quan đến hoạt động báo chí, truyền thông đảm bảo đúng qui định của pháp luật và phù hợp với đặc điểm, tình hình chung của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các văn bản: “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí”; “Quy chế giao ban công tác quản lý nhà nước về báo chí”; “Đề án hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015”; Đề án “Nâng cao hoạt động thông tin và truyền thông cơ sở”; “Quy định chế độ nhuận bút, tin bài trên địa bàn tỉnh”; Triển khai xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013- 2020, tầm nhìn đến năm 2030”…

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào cuộc sống; tổ chức giao ban báo chí xuất bản với các cơ quan báo chí, đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có xuất bản bản tin để định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị tập huấn cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, biên tập và viết tin bài trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần.

Nhìn chung, báo chí, truyền thông đã đi vào hoạt động có nề nếp, đúng định hướng, tuân thủ các quy định của pháp luật. Các loại hình báo chí đã thông tin nhanh, đầy đủ, kịp thời về mọi diễn biến của tình hình thời sự chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Các loại hình báo chí, các ấn phẩm xuất bản của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động báo chí, truyền thông đã trở thành một kênh thông tin quan trọng, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hoá đất nước.

Đài phát thanh, truyền hình tỉnh đến nay đã phát sóng 18 giờ truyền hình và 2,5 giờ phát thanh/ngày, với gần 40 mục, chuyên mục cùng trang thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, tâm huyết đã góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, đáp ứng tốt nhu cầu của khán thính giả trong và ngoài tỉnh. Nhiều chương trình, chuyên mục của Đài tỉnh thực sự đã có “thương hiệu”, trở lên thân thiết với khán thính giả, tiêu biểu như chương trình “Đất học Kinh Bắc”, “Dạy hát quan họ”…

Thời gian qua, báo Bắc Ninh tăng số lượng với 5 số/tuần, báo Bắc Ninh điện tử cũng đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nội dung, hình thức các số báo không ngừng được đổi mới, nâng cao, trở thành tờ báo Đảng gần gũi không thể thiếu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh những năm qua đã bám sát hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh những năm qua vẫn còn một số mặt  hạn chế, bất cập. Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, trong thời gian tới, Sở thông tin và truyền thông sẽ tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực được giao; đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TW ngày 17-10-1997 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII; tiếp tục quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí, truyền thông trong tỉnh phát huy tốt vai trò của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành đô thị loại I với một tầm vóc mới, diện mạo mới của khu vực.
 

Nguyễn Văn Hào - Sở TT&TT Bắc Ninh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top