Bắc Ninh khai trương dịch vụ công mức độ 3, 4 và chính thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện

Thứ tư, 04/01/2017 10:09

Chiều 03/01/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản điều hành từ tỉnh đến cấp xã, đồng thời tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính - hành chính công với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

201614-u1.jpg

Ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh và ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính - hành chính công.
 
Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tỉnh Bắc Ninh xác định đến năm 2018 Bắc Ninh sẽ xây dựng thành công chính quyền điện tử. Việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ: http://dvc.bacninh.gov.vn sẽ góp phần sớm hoàn thành mục tiêu này. Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2017, Bắc Ninh sẽ triển khai xây dựng 335 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đến nay, toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng, cơ sở dữ liệu dịch vụ nền tảng đã được hoàn thành và người dân có thể sử dụng 117 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc 44  nhóm dịch vụ công Chính phủ yêu cầu các địa phương ưu tiên triển khai trong năm 2016.
 
Cùng với Lễ khai trương, nhằm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác trong việc cung ứng các dịch vụ bưu chính - hành chính công.
 
Theo thỏa thuận, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và người dân để lập kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng lưới bưu chính tại tỉnh Bắc Ninh bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam sẽ tham gia hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh qua dịch vụ của Bưu điện Việt Nam. Bên cạnh đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nâng cấp, mở rộng mạng lưới điểm Bưu điện Văn hóa xã, cung ứng các dịch vụ tiện ích như: tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, v.v… bảo đảm mạng lưới bưu chính hiện đại, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
 
UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để Bưu điện Việt Nam triển khai nâng cấp, mở rộng mạng điểm phục vụ trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.   
 
Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng tạo điều kiện cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai cung ứng các dịch vụ như: chi trả các chế độ lương hưu; Bảo hiểm xã hội; Bảo trợ xã hội; Người có công; Các dịch vụ thanh toán (thu, chi) giữa các cơ quan, tổ chức và người dân; Thu thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh; Các dịch vụ chuyển tiền; Thu hộ - chi hộ khác...
 
Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Bắc Ninh và Bưu điện Việt Nam sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ Phân phối - Truyền thông. Cụ thể, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng đề án, dự án phát triển các điểm phục vụ bưu chính góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thông qua mạng lưới điểm Bưu điện văn hóa xã của Bưu điện tỉnh Bắc Ninh.    
 
UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; Hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương quảng bá, phân phối các sản phẩm, dịch vụ của tỉnh Bắc Ninh đến mọi miền thông qua mạng lưới của Bưu điện Việt Nam./.
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top